TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
“ZEYTİNİME DOKUNMA” KONULU BASIN AÇIKLAMASINA KATILDIK.

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın Maden Yönetmeliği‘nde yaptığı değişiklikle zeytinliklerin elektrik üretimi için maden sahası olarak kullanılmasına olanak tanıması, İzmir`de 100`e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edildi.

12.03.2022 tarihinde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte Şubemizin de katıldığı ve Güzelbahçe İlçesi`nin Yelki Köyü`nde zeytinlik bir arazide düzenlenen basın açıklaması metni aşağıda yer almaktadır.

ZEYTİN HAYATTIR, ZEYTİNİME DOKUNMA!

Zeytinliklerin enerji madenciliğine açılmasını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Maden Yönetmeliği değişikliğine karşı bugün, 12 Mart Cumartesi günü, EGEÇEP ve Çeşme Çevre Platformu çağrısı ile "zeytinler katledilmesin." diyenler buraya toplandı.

Bölgemiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynaklarından olan zeytinciliğe yeni bir darbe daha vurulmak isteniyor! Zeytinliklerimiz enerji ve maden şirketlerinin yağma ve talan projelerine açılmak isteniyor!

1939 yılında çıkartılan ve Zeytinliklerimizi koruyan 3573 Sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN`u daha önce 8 kez değiştirmeye çalışan enerji ve maden lobileri, yasayı değiştirtemeyince çareyi bu kez Maden Yönetmeliğini değiştirtmekte buldu.

01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Maden Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile zeytinlikler iktidar tarafından enerji ve maden projelerine, kömüre feda edilmek isteniyor.

Bizler daha ne oluyor derken bu yönetmelikten tam 4 gün sonra 05.03.2022 tarihinde bu sefer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31769 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE değişiklik yapılıp "Nitelikli Koruma Alanlarında Rüzgar, Güneş ve Hidroelektrik santrallerinin yapımına" da izin verildi.

İktidar, tam da ülkemizin yanı başında bir savaş sürerken ve dikkatlerimiz bu savaşa yönelmişken bu değişikleri gerçekleştirerek zeytinliklerimizi, tarım alanlarımızı, doğal varlıklarımızı talanın yolunu açtı.

Eğer biz Anayasal bir Hukuk Devleti isek; yasalar Anayasa`ya, yönetmelikler ise yasalara aykırı düzenlenemez. O zaman bu yönetmelik değişikliği tam bir ‘HUKUKSUZLUK`tur. 2017 tarihli Maden Yönetmeliği zaten gerekli istisnaları madencilik lehine vermişken, 1 Mart 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile Ege`de ve de ülkemizin her yerindeki zeytinliklerimizin talanına normlar hiyerarşisine aykırı bir şekilde yeni bir yasal kılıf hazırlanmaktadır.

Zeytin bütün kutsal metinlerde, dinlerde, edebi eserlerde kutsaldır! O "ölmez ağaç"tır. Binlerce yıldır Anadolu insanının en kadim dostu, geçim kaynağı, can damarıdır.

Zeytinliklerimizin ölüm fermanı olacak olan bu değişikliği asla kabul etmiyoruz.  Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacını kömüre, taş ocaklarına, madenlere kurban ettirmeyeceğiz.

Kanunları değiştirmeyi başaramayan şirketler, bu kez de yönetmeliklerle amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Gerekçeleri ise enerji madenciliği için kamu yararı imiş. Gerçekte kimin yararı?  Enerji ve maden şirketleri zeytinliklerimizde daha rahat at koşturacak. Zeytin mi üstün kamu yararıdır kömür mü? Şu ana kadar açtığımız birçok davada Bakanlıklar tarafından verilen kamu yararı kararı, yargı tarafından "Üstün kamu yararı doğayı ve tarım alanlarını korumaktır." gerekçesiyle bozulmuştur.

Kazdağları örneğinde de görüldüğü gibi, değişiklikte yer alan "madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla" ifadesinin koruyucu hiçbir etkisi yoktur.

Taahhütlere uyulması konusunda günümüze kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`nın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın da Tarım ve Orman Bakanlığı`nın da somut hiçbir yaptırımı olmamıştır. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda göstermelik yapılan birkaç rehabilitasyon çalışması doğal alanlarımızın yok edilmesinden sonraki yapay alanlar olarak gösterilmektedir.

1 ağaca karşı 5 ağaç dikeceğiz diyorlar. Madem bu yeni ağaçları dikebilecek tarım arazimiz var diye zeytin ağaç varlığını arttırmıyoruz.

Zeytinlik bir taşınmaz tarım arazisi vasfıdır. Üzerindeki Zeytin ağaçlarının taşınarak vasfının değiştirilmesi normal karşılanabilecek bir durum değildir. Bu bilimsel olarak da kabul edilemez bir zorlamadır. Bunun bir zamanlar inşaat için fay hattını taşıyan zihniyetten hiçbir farkı yoktur.

Enerji ve madencilik madencilik projelerinin iklim değişikliğine olan etkisini hepimiz biliyoruz. Daha yeni Paris Antlaşması`nı imzalayarak kömürlü enerji santrallerinin terkedilmesi konusunda taahhüt vermediniz mi?

Zeytin ağaçlarımızın yok edilmesi, orman varlığımızın tahrip edilmesi, havamızın kirletilmesi, sağlıklı gıdaya erişim hakkımızın ihlal edilmesi ve iklim krizine karşı kırılganlığımızın arttırılması, kabul edilemez.

Biz dost örgütler, meslek odaları, STK`lar, çevre gönüllüleri kısaca bu toprakların sevdalıları zeytinimize, tarım alanlarımıza, doğamıza yani yaşama sahip çıkıyoruz. Yaşadığımız bu doğayı ve toprakları korumak için mücadelemiz omuz omuza artarak devam edecektir. Bu saldırılar bitene kadar her karış toprağında bu hainlikleri yapanların karşısında olacak, hukuk tanımazlara karşı her zaman hukukun üstünlüğünü savunarak geleceğimize sahip çıkacağız.

Unutulmamalıdır ki, barışın simgesini yok etmeye çalışanlar kendi savaşları içinde yok olacaktır.

15.03.2022 00:00
Okunma Sayısı: 59
Fotoğraf Galerisi