TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KURULUŞ

1980‘li yılların başında bir meslek disiplini olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisleri ilk olarak İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) bünyesinde biraraya gelmişlerdir. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte İMO bünyesinde çalışmalarını mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümüne odaklayan Çevre Mühendisleri, gerek komisyon çalışmaları gerekse de örgütlenmeye yönelik çalışmalar yaparak meslektaşların bir çatı altında birarada tutulmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu birikim sonucunda 1986 yılında Çevre Mühendisleri Derneği (ÇMD) kurulmuştur. 4 yılı aşkın bir süre faaliyet sürdüren ÇMD, meslektaşlarımız arası birliktelik ve dayanışmanın sağlamlaştırılması, örgütlülüğün devamının sağlanması ile asıl kuruluş amacı olan Çevre Mühendisleri Odası‘nın (ÇMO) kurulması yönünde yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana ülke genelinde çevre konusunda basın, radyo ve televizyon aracılığı ile kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır.

1980‘li yılların başlarından 1990‘lı yıllara gelindiğinde gerek örgütlenmede yaşadığımız sürekli ivme kazanma olgusu gerekse mesleğimiz ile ilgili konularda ülke genelinde uygulandığını gözlediğimiz tutarsız ve yanlış politikalar, bu sürece daha yoğun katkı koyma konusunda itici güç olmuştur. Bu koşullarda Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altında ÇMO‘nun kurulması yönünde adımlar atılmış ve 1991 yılı sonunda yapılan ÇMD Genel Kurulunda alınan karar gereğince İMO Genel Kurulu‘na ÇMO‘nun kurulması istemi istenmiştir. İMO Genel Kurulu‘nca olumlu bulunan bu istek TMMOB 32. Olağan Genel Kurulu‘nda görüşülmüş ve 23.05.1992 günü ÇMO‘nun kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

ÇMO Logosu

 

27.06.2011 00:00
Okunma Sayısı: 4391