TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KALİTE POLİTİKAMIZ

Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları/dernekleri/inisiyatifleri, çevre mühendisleri ve çevre mühendisliği öğrencileri gibi tüm paydaşlarımızla birlikte gelişmeyi,

Çalışan personelin bilgi birikimini artıracak çalışmalar yürütmeyi, takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı, ürettiğimiz hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğümüz çalışanlarımızın gelişmesini ve memnuniyetini sağlamayı,

Çevre Mühendisleri Odası işleyişi ile ilgili yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik alt yapımızı geliştirmeyi,

Üstlendiğimiz misyon ve ürettiğimiz hizmetin kalitesi ile; kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi, öğrenen ve gelişen meslek odası anlayışı ile çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte sürekli gelişim sağlamayı taahhüt ederiz.

28.01.2022 00:00
Okunma Sayısı: 2843