TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI HAKKINDA ORTAK BASIN AÇIKLAMA METNİ
ULUDAĞ’DA ALAN BAŞKANLIĞI İSTEMİYORUZ !
Öncelikle Alan Başkanlığı kurulması istenen ULUDAĞ hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz.
Uludağ 2543 m. yüksekliği ile Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olup, 1320 çeşit bitki, böcek ile
çok sayıda ve türde yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır.
Ülkemizin ilk kış-doğa sporları merkezidir.
1961 yılında Milli Park olarak ilan edilen, 13.024 hektar büyüklüğündeki bu koruma alanı 2873
sayılı Milli Parklar Kanunu hükümleri kapsamında yönetilmektedir.
Birçok bilimsel araştırmanın da yapıldığı Uludağ Milli Park’ının % 71’i tamamen orman örtüsü ile
kaplıdır. Geriye kalan bölümü ise üzerinde sadece Uludağ’da yetişen dünya literatüründe yer alan
32 endemik türün bulunduğu alpin çayır alanları ile kayalık alanlardır.
Birçok özelliği ve güzelliği ile kış ve yaz aylarında ilgi gören Uludağ’ın yıllık ortalama ziyaretçi
sayısı yaklaşık iki milyondur.
Bursa’mızın içme su kaynaklarının tamamına yakınını barındıran, su ihtiyacını karşılayan su
kaynaklarına sahiptir.
Güzellikleri anlatılmakla bitmeyen bu doğa cenneti, kurulması düşünülen Alan Başkanlığı ile büyük
ölçüde tahrip edilecek ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır.
Alan Başkanlığı için hazırlanan kanun teklifinde belirtilen komisyon ve danışma kurulunda yer
alacak üyeler ağırlıklı olarak turizm ve ticaret sektörü temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu
komisyonun alanda yapacağı uygulamaların Uludağ’ı korumaya yönelik olmayacağı açıktır. Alan
Başkanlığı ile yönetme biçiminin olumsuz örnekleri Kapadokya’da görülmektedir.
Uludağ Milli Parkı’nın endemik türlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu 2100 hektarlık bölümünün
yönetimi, kurulması istenen Alan Başkanlığı’na devredilecek ve bu alanda Milli Park Yasa’ları
uygulanamayacaktır.
Alan Başkanlığının içerisindeki Hazine ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mal varlıkları üzerinde
tam yetkili olması, bu sınırlar içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile tesisleri
kamulaştırma yetkisine sahip olması, burada yapılacak her tür ve ölçekte planların hazırlanması,
uygulanması ve buna benzer daha nice kararların alınması ve uygulanması yetkileri ile donatılmış
Alan Başkanlığı projesinin, Uludağ Milli Parkı’na çok büyük zararlar vereceği aşikardır.
Bu alanda yapılacak yeni otel zincirleri, yeni yerleşim yerleri, otoparklar, yeni yollar ve artacak
nüfus, mevcut doğal dokuya büyük zararlar verecektir.
Bursa’mızı besleyen su kaynakları kirlenecek, endemik türler yok olacak, artacak yapılaşma sonucu
bacalardan çıkan sıcaklık, Uludağ’ın kış aylarındaki ortalama ısı değerini olumsuz yönde
değiştirecektir.
Bu nedenlerle Uludağ’da, Alan Başkanlığı kurulmasının, Uludağ’ımıza ve dolayısıyla Bursa’mıza
getireceği olumsuzluklar nedeniyle Uludağ’da Alan Başkanlığı kurulmaması ve Milli Park olarak
yönetilmeye devam edilmesi konusunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz.
07.12.2022
07.12.2022 00:00
Okunma Sayısı: 89