TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB’YE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR!

TMMOB‘ye bağlı odaların idari ve mali denetiminin bakanlıklara verilmesine ilişkin yasa bugün resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kururu Kararı‘yla birlikte tamamlandı.

 

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na verilirken, 17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve mali denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmişti.

 

22 Mayıs 2014(bugün) tarihli 29007 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ise Bilgisayar Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘nın; Gıda Mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın; Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri ile Petrol Mühendisleri Odaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nın idari ve mali denetimine verilmiştir.

 

Denetlenebilirliğe en çok ihtiyacı olan kurumun devlet haline getirildiği ve ülke gündeminin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde TMMOB‘ye ilişkin bir denetim kanununun çıkarılması mevcut iktidarın asıl hedefinin denetim değil sindirme, işlevsizleştirme ve yok etme olduğunu ortaya koymuştur. 1 Hafta önce yaşadığımız Soma Katliam‘ı kâr odaklı politikalar sonucunda yüzlerce işçimizin hayatını kaybetmesine sebep olmuşken, özelde madenlerin genelde tüm iş sektörünün denetimsizliği ortadayken,iş cinayetlerinde birinciliğimiz sürerken, iş ve işçi güvenliği yasasıyla denetim yetkileri özelleştirilip hiçleştirilirken TMMOB‘ye bağlı odaların idari ve mali denetiminin şeffaf ve denetime açık yapılar olmasına rağmen 1980 darbesinden kalma hükümlerle bakanlıklara bağlanması tamamen keyfi ve politik bir tercihtir.

 

TMMOB‘ye yapılan bu aleni saldırı; toplumun bütün muhalif duruşa sahip yapılarına siyasal iktidar tarafından uygulanan baskının meslek odaları nezdinde somutlanmasıdır. Anayasal bir kurum olma niteliği, şeffaf ve demokrat işleyişi, denetlenebilme anlamındaki prosedürü ortadayken TMMOB‘ye yapılan bu saldırı akıllara "bugün denetlenmesi gereken asıl yer neresi olmalıdır?" sorusunu bir kez daha getirmiştir.

 

İnsanı önceleyen bir bakış açısıyla denetim konusu gündeme alındığında toplumun ve ülkenin asıl öncelikleri;

 

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun piyasa odaklı değil insan odaklı bir yasa haline getirilmesi

 

-Yapı denetim firmalarıyla patronlar arasındaki denetimi olanaksızlaştıran ilişkinin ortadan kaldırılması

-İş güvenliği uzmanlarının işverenlerce belirlenmişçesine çalışmasını sağlayan mevcut yürütmeliklerin ortadan kaldırılması

 

-Henüz bir haftası dolan Soma katliamı ve ülkemizdeki madenler madenci mezarlıkları gibi çalıştırılması,

 

ve kâr odaklı politikalarla işçi hayatını hiçleştiren uygulamalardır.

Mevcut iktidarı bu somut gerçeklikler kapsamında bireysel hırs ve çıkarlarla değil, sorumluluklarıyla bir denetim algısı oluşturmaya ve işçi sağlığı ve iş güvenliği sağlanana kadar mevcut tüm madenlerde üretimi durdurmaya çağırıyoruz.

 

 

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU

23.05.2014 00:00
Okunma Sayısı: 170