TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB’NİN GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BAŞKANLARIMIZDAN ORTAK AÇIKLAMA: `BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR`

 

Geçmiş dönemlerde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman Alptürk, Kaya Güvenç ve Mehmet Soğancı yaptıkları ortak açıklama ile TMMOB‘nin ilerici, toplumcu geleneğine ve örgütsel bütünlüğüne sahip çıkma çağrısında bulundu.

BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR!

Ülkemizdeki yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB‘nin kuruluş yasasının değiştirilmesi yönündeki adımları yakından takip ediyor, bu antidemokratik girişimleri kabul etmiyoruz.

TMMOB, geçmişten bugüne, ülkemizdeki teknik emeğin haklarının savunulması, meslek etiğinin korunması ve halkın ortak çıkarlarının gözetilmesi konusunda daima örnek bir duruşa sahip olmuştur. Bu duruşuyla, toplumsal mücadeleler tarihimizde de kendine özgü bir yer edinmiştir. Bugün TMMOB‘yi hedef alan saldırıların asıl hedefi, büyük bedeller ödeyerek yarattığımız ve gururla taşıdığımız ilerici, toplumcu, yurtsever mücadele geleneğidir.

Birliğimizi hedef alan bu saldırılar ilk değildir. Geçmişte, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi dönemlerinde yasamızın değiştirilerek, üyelerimizle ve toplumsal muhalefetle bağımızın kesilmek istendiği dönemleri yaşadık. Bugün siyasal iktidarın dayattığı yasa değişikliği, geçmişte darbecilerin yapmak istediklerini bir adım daha öteye taşımaktadır.

Siyasal iktidar, TMMOB‘nin kamusal gücünü ve örgütlü yapısını ortadan kaldırmakta ne kadar ısrarcıysa, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da TMMOB‘ye sahip çıkma konusunda bir o kadar kararlı ve inatçıdır.

Bizler TMMOB‘nin geçmiş dönem başkanları olarak, Birliğimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün, ilerici duruşunun ortadan kaldırılması yolundaki her türden girişimin karşısında olduğumuzu, örgütlerimizi siyasi iradenin güdümüne sokacak girişimleri reddettiğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, demokrasiden ve barıştan yana tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını TMMOB‘ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Yavuz ÖNEN (25, 33, 34, 35. Çalışma Dönemleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

Bülent TANIK (26, 27. Çalışma Dönemleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

Teoman ALPTÜRK (28, 29, 30, 31, 32. Çalışma Dönemleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

Kaya GÜVENÇ (36, 37. Çalışma Dönemleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

Mehmet SOĞANCI (38, 39, 40, 41, 42, 43. Çalışma Dönemleri TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

 

 

15.05.2020 00:00
Okunma Sayısı: 280