TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 2.DÖNEM YÖNETİM KURULU BASIN BİLDİRİSİ

Değerli Basın Mensupları,

Bursa Çevre Mühendisleri Odası 2. Dönem Yönetim Kurulu olarak mesleğimizin kazandığı yoğun katılımlı bir seçim sürecini tamamladık.

Ben değil Biz mottosuyla ve ekip ruhuyla çalışıp, güç birliği oluşturup daha iyiye hep birlikte ulaşmak adına yola çıktık. Bu yolda konusunda tecrübeli sektör temsilcilerimiz, bizleri yetiştiren hocalarımız, farklı bakış açıları ile bizleri ileriye taşıyacak olan genç arkadaşlarımızla "DAHA İYİSİ İÇİN SİNERJİ" diyerek Yönetim kurulumuzu oluşturduk ve şubemizin 2. Dönem Yönetim kurulu seçim sürecini tamamlayarak meslektaşlarımızın tercihi ile göreve getirildik .

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak; bölgemizde ve ülkemizde doğal varlıklarımızın korunarak geliştirilmesini yaşamsal bir olgu olarak değerlendiriyoruz.

Hepinizin bildiği gibi Dünya Çevre Günü "Sadece bir Dünya var." sloganı temeline dayanmaktadır. Akademisyen Susan George nin" Başka Bir dünya Mümkün. Eğer….kitabında ise .."yanılsamalardan kurtulup doğru hasımlarla mücadele edersek kapsayıcı olup ittifaklar kurarsak şiddet kullanmazsak başka bir dünyaya sahiden ulaşabileceğimizi vurguladığı gibi bizde doğru stratejilerle doğru paydaşlarla koordineli olarak Çevreci bakış açısı ve kamu yararını güderek çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bölgemizdeki çevresel sorunların önceliklendirilmesi ve bu sorunların çözüm sürecinde, TMMOB Bursa çatısı altındaki diğer akademik odalarla işbirliği içinde, STK`lar, Sanayi Odaları, Yerel Yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek yol gösterici olmak istiyoruz. Bu çerçevede yapılandırdığımız Yönetim Kurulumuzun farklı alanlarda mesleki tecrübesi ve deneyimi yüksek meslektaşlarımız sinerjisi ile hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır.

Kurucu Yönetim kurulunda yer alan meslektaşlarımıza odamıza ve mesleğimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bayrağı büyük bir sorumlulukla devralıyoruz. 

Odamızın yeni döneminde; üyeleri ile birlikte;

meslektaşlarımıza ulaşmak, birleştirmek, yetkinliklerimizi artırmak, paydaşlarımız ile etkin iletişim kurmak, ortak çalışma ortamları sağlamak, daha kurumsal ve alt çalışma gruplarının etkin olduğu bir oda olmak, mesleki oryantasyon faaliyetlerini düzenlemek, meslektaşlarımızın yasal hakları konusunda farkındalık sağlayıp onlara destek olmak, kent planlamasında aktif rol almak, üyelerimizin odamıza aidiyet duygusunu güçlendirmek, üye olmayan tüm meslektaşlarımıza ulaşmak ve üye olmalarını sağlamak, çevre bilincini artırmak amaçlı sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, bölgemiz ile ilgili çevresel sorunlarda üyelerimizin bilgi birikimleri ve sektörel deneyimlerinden faydalanarak yönlendirici ve yol gösterici olmak için çalışacağımıza söz veriyoruz. 

Bu anlayış ve inançla, yaşamın ve Kamu Yararının tarafında olduğumuzu tekrarlıyor; bölgemizdeki tüm canlıların esenliği ve doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı sizlerle paylaşıyoruz. 

Hedeflerimize, meslektaşlarımızın bizlere vereceği güç ve daimi liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK` ün istediği gibi gözlerimizdeki ışıltı ve yüreğimizdeki heyecan hiç eksilmeden çok çalışarak ulaşacağız.

TMMOB 

Çevre Mühendisleri Odası 

Bursa Şubesi Yönetim Kurulu