TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULUMUZ TEKNİK ÖĞRETMENLERE MÜHENDİSLİK ÜNVANI VERİLMESİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAYINLADI

Tarih: 27 Haziran 2013

YÖK TEKNİK ÖĞRETMENLERE

MÜHENDİSLİK UNVANI VERME PEŞİNDE...

Taksim‘de Gezi Parkı‘nı korumak için yapılan itiraz sesinin şiddet ile bastırılması sonucu ülke geneline yayılan protestoları polisin orantısız güç ile bastırmaya çalışması yurt genelinde kaos ortamının yaşanmasına neden olmuştur. Ülkede bu toz duman sürerken YÖK, "28 Şubat mağduriyetini gideriyoruz" söylemleri arasında 20 yıl önceki yönetmeliği uygulamaya karar vererek, dalga geçer gibi hazırlanan sınav sorularıyla 100 TL bedelle mühendislik unvanı dağıtmaya hazırlanmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bu yanlış kararı Mühendisleri yok sayan bir anlayışla meslek odalarından gizleyerek almış ve web sitesinde "Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı Başlıyor" şeklinde duyurmuştur. ÖSYM web sitesinde de "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2013-Mühendislik Tamamlama): Başvuru İşlemleri ve Örnek Sorular" başlığı ile bir duyuru yapılmıştır. Bu duyurunun altında da örnek soru tipleri verilmiştir. Bu duyuruya göre, 21 Temmuz 2013 tarihinde bugün sayıları 72 bini bulan teknik öğretmenler, ortaokul öğrencilerinin girdiği seviye belirleme sınavlarının da altında kalan basitlikte sorulara yanıt vererek mühendislik tamamlama programlarına alınacaklardır.

Bu "bedava unvan" dağıtımı uygulaması bilime, kazanılmış haklara ve hakkaniyet duygusuna aykırıdır. Bu karar yıllardır ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi için alın teri döken mühendislerin yanı sıra, mühendislik fakültelerine girmeye hazırlanan öğrencilere yapılmış büyük bir haksızlıktır.

Ülkemizde mühendislerin yüzde 25‘i açık işsizdir. Eğitim-öğretim alanındaki geriye gidiş üniversite sayıları ile birlikte mühendislik fakülteleri ve bölüm sayılarında olağan dışı artışına yol açmıştır. Nitelikli iş gücü olan mühendislik bir ‘‘maliyet‘‘unsuru olarak görülüp her geçen gün daha fazla ucuz emek sömürüsüne tabi kılınmıştır. İşsiz mühendis sayısı her geçen gün artarken meslektaşlarımız esnek, güvencesiz, düşük ücretle meslek dışı alanlarda çalışmaya zorlanmaktadır. Mühendisler uzmanlık alanlarının dışında istihdama zorlanıp, gençler mühendislik fakültelerine girmek için insanüstü çaba gösterirken, 72 bin kişiye mühendislik unvanı verilmesi bilim, akıl ve hukukla açıklanamaz. Bunu mühendislerin, mühendislik fakültelerinin ve mühendislik fakültelerine girme çabası içinde olan öğrencilerin içlerine sindirmesi mümkün değildir.

Meslek liseleri mezunlarının üniversite giriş sınavlarına ilişkin katsayı karmaşası yaratılırken, meslek liselerine öğretmen yetiştiren teknik eğitim fakültelerinin kapatılması iç tutarlılık açısından da sorunludur. Ülkemizde sürekli olarak nitelikli ara eleman ihtiyacına vurgu yapılırken; teknik eğitim fakültelerinin kapatılmasıyla birlikte, ara eleman yetiştirecek eğitmen kadrolarının nasıl yetiştirileceği de boşlukta kalmıştır. Nitelikli ara eleman ve tekniker yetiştirilmek isteniyorsa, meslek yüksekokullarının eğitim kalitesinin arttırılması zorunludur. Eğer teknik ve mesleki eğitim fakülteleri için ihtiyaç fazlası olduklarına yönelik belirleme yapılmışsa, bu kaynağın nitelikli ara eleman yetiştirmek için meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilerek kullanılması gerekmektedir.

  

  

Nitelikli ara eleman yetiştirme programları sözde kalırken teknik eğitim fakültelerini kapatıp, teknik öğretmenleri işsiz bırakan YÖK sorunun çözümünü teknik öğretmenlere ‘‘mühendis‘‘unvanı vermekte bulmuştur.

 Ülkemizde 1992 yılından bu yana mühendis unvanını kazanmak için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenen programa başvurup kazananların sayısı çok az iken, bu sınavlarda başarılı olamayanların da içinde bulunduğu 72 bin kişiye bugün toptan mühendislik unvanı verilmesi mühendislik hizmetlerinde çok ciddi niteliksel düşüşe neden olacaktır.

YÖK‘ün düzenlemesi ile ‘‘Teknik öğretmen‘‘ programlarına tabi olanlara ek bir eğitimin ardından mühendislikle eş düzeyde ‘‘iş güvenliği uzmanlığı‘‘ unvanı verilecektir. Yapı denetim yasasında yapılmak istenen son değişikliklerle şantiye şefi mimar ya da mühendislerin yardımcısı olarak görev yapması gereken teknisyen, tekniker ve teknik öğretmenlere‘‘şantiye şefi‘‘olmanın yanı sıra mimarlık, mühendislik projeleri yapma olanağı sağlanacaktır.

Bu durum, yatırım ve nitelikli işgücü istihdamı zaten zayıf olan mühendislik sanayilerinde kaos yaratacaktır. İşsiz mühendis sayısı artacak, mühendislik uygulamalarının niteliği düşecek, toplum yaşamında birçok acı yaşanacaktır.

20 yıldır yürürlükte olan bir mevzuat üzerinden bugün on binlerce teknik öğretmenin mühendis yapılmak istenmesi, hukukun kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Bu tamamlama sınavı tümüyle göstermeliktir. YÖK bu kararını ivedilikle geri almalıdır.

TMMOB‘ye bağlı meslek odaları olarak uyarıyoruz: YÖK, bu bilim dışı kararını geri almadığı takdirde, karşısında tüm mühendisleri ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrencilerimizin "örgütlü" gücünü görecektir.

MÜHENDİSLİĞİN YÖK OLMAMASI İÇİN DİK DURACAK VE DİRENECEĞİZ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu

(Meslek odalarının listesi) 

  

 

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kad. Mühendisleri Odası

İç Mimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Orman Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

 

 

29.06.2013 00:00
Okunma Sayısı: 517
Fotoğraf Galerisi