TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB’A DOKUNMA!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB); tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB, şu an 24 oda, pek çok disiplin ve temsilcilik, 450.000 e yakın üyesi ile yolunda - her geçen gün daha güçlü - devam etmektedir.

            Ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil eden TMMOB, özde mesleki bir örgüt olsa da sosyal ve kültürel hatta ekonomik alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetleri ile sahip olduğu misyonun gereğini yerine getirerek ülkemiz mühendis ve mimarlarının haklarını korumakta ve sadece onların haklarını korumakla kalmamakta; onların ve ülkemizin gelişimi, halkımızın aydınlanması için üyelerimizin mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarını sağlamakta ve sosyokültürel olguların paylaşılması için ortam hazırlamaktadır. Bu anlamda ülkemizdeki mesleki gelişmeler, politikalar, yatırımlar her boyutuyla yorumlanmakta ve toplum bilgilendirilmektedir. Bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için dünyadaki gelişmeler de takip edilerek farklı öneriler geliştirilmekte, bunların yaşama geçirilmesi için her anlamda mücadele edilmektedir.

            Ancak son zamanlarda her alanda bir daralma yaşamaktayız. Farklı düşünce ve fikirlerin her geçen gün değerini kaybettiği hatta değerini kaybettikçe azalan bu minik aydınlanmaların korkuyla tüketilmekte olduğu bir dönemdeyiz. Kurumsal ve hiyerarşik anlamda bizi içine alan bu çember ne yazık ki her bireye de olumsuz olarak yansımakta. Kimsenin kimseyi dinlemeye bile tahammülünün olmadığı, herkesin her konuda birbirinden ayrıştığı bu süreçte hak aramanın, mevcut çıkarları korumaya çalışmanın zorluğu da herkesin malumu. Zaten bu mücadele o kadar zor bir hal almasa, ülkemizde mevcut düzene, yapılan yanlışlara, haksızlıklara, mesleki yozlaşmaya ya da planlanan yanlış yatırımlara ve politikalara karşı durmayı becerebilen kurum/örgüt sayısı bir elin parmaklarından fazla olurdu!

            TMMOB işte bu hengâmede ayakta kalmayı becerebilmiş, hatta gücünü bu mücadeleden alarak büyümeye devam etmiştir. Belki de birilerinin gözüne batma sebebi de budur!

            TMMOB için 2008‘ den bu zamana kadar yapılan çeşitli düzenlemelerin ardından Torba Yasa Taslakları ile devam eden yıpratıcı süreç, 24 Aralık 2014 tarih ve 29215 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Tebliğ" ile şu anki son halini aldı. Bu tebliğ ile,  Meslek Odalarının anayasa ile güvence altına alınan "özerk ve tüzel kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu" statüsü yok sayılmakta, idari ve mali yapıları değiştirilmektedir.

            TMMOB yönetimi gibi onun ayrılmaz bir parçası olan Çevre Mühendisleri Odası‘nın genel merkez ve birimlerinin yönetim kurulu üyeleri de, hiçbir ücret almadan, zamanlarından fedakarlık ederek ve emek harcayarak, meslektaşları ve statüleri için gönüllü olarak çalışmakta ve yaptıkları tüm çalışmaları her yönüyle paylaşmaktadırlar.

            Her konuda tüm üyelerine karşı şeffaf olan Odamız elbette denetimsiz değildir. Yılda birden fazla yapılan denetimler üyelerimizin kendi iradeleriyle seçtiği Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yani odamız hem mevzuattan doğan yükümlülükler bazında denetim yetkisine sahip profesyonel kişilerin hem de isteyen tüm üyelerin her daim denetimine tabidir. Kısaca, torbadan çıkan bu yasaya, herhangi bir denetim kaygısı olduğundan değil; akla yaslanmayan, bağımsız çalışmayı engelleyen bir sistemin bilimsel gelişimi olumsuz etkileyecek, çevresel bakış açısının yerini yapılaşmaya, ranta ve çıkara bırakacak olmasından endişe edildiği için karşı çıkılmaktadır.

            Eğer bir değişiklik yapılıyorsa, bu değişiklik mevcut durumu iyileştirmek için yapılmalıdır. Oysa biz şu an yapılan değişikliğin mevcut durumun varlığından rahatsız olunarak tamamen ortadan kaldırmak amaçlı yapıldığını düşünmekteyiz. Çünkü;

            Hiçbir yönetmelik, genelge veya tebliğ anayasa çerçevesinin dışına çıkamazken, çıkmaması gereken bu tebliğ ne kadar yasaldır?

            TMMOB özerk ve tüzel kamu kurumu statüsünden ayrılırken nasıl aynı vizyon ve misyonla çalışmalarına devam edebilir?

            Eleştirdiği ya da karşı çıktığı bir kurum tarafından denetlenme yetkisine sahipken kendini ne kadar özgür ifade edebilir, yaptığı çalışmalardan ne kadar verim alabilir?

            Tüm bu gerçek sorular akla yatkın cevaplanamazken bu düzenlemenin neresinde iyi niyet aranabilir!

             

            TMMOB‘un varlığının bir nedeni ve çalışmalarının gereği olarak en genel anlamda demokratik bir Türkiye‘nin var olması, varlığını da her daim imtiyazsız devam ettirmesi gerekmektedir. Demokratik Türkiye yapısıyla da çelişki yaratacak bu tebliğ ve durum, örgütün ipini çekecek, onu tamamen işlevsiz hale getirecektir. Meslek odalarının yerelde ve genelde yapmış olduğu çalışmalar ortadayken, toplumu ve ülkeyi bir adım ileri taşıyacak olan bu ve benzeri örgütler korunmalı, destek olunmalı iken bu ısrarcı ve güç gösterisi denetim anlayışı, herkesi kocaman bir karanlığa adım adım itecektir. TMMOB, şimdiye kadar yargısal denetime tabi iken ve ismini karalayacak en ufak bir leke bulunamamışken, elindeki özerk gücü toplumun aleyhine hiçbir koşulda kullanmamış, amacından hiç sapmamışken, böylesine bütünsel bir anlayışla yönetilmekteyken senin TMMOB‘a dokunmana izin vermeyiz! Sen de ülken için, halkın için, bir parça aydınlık için TMMOB‘a dokunma!

            Çünkü, TMMOB varlığını tüm anlamı ve amacıyla sürdürmek kararlılığındadır.

  

  

 

TMMOB

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ

12.01.2015 00:00
Okunma Sayısı: 292