TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SALGIN SÜRECİNDE ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİNİN ÖNEMİ

Bugünlerde ülke olarak çok tehlikeli bir salgınla mücadele etmekteyiz. Merkezi idareler ve yerel yönetimler aldıkları önlemler ve yapmakta oldukları faaliyetlerle COVID-19 salgının halkımız arasında daha fazla yayılmasını engellemek için olağan üstü çaba sarfetmektedirler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi hakkında hemen her gün yeni bir bilgi ile karşılaşmaktayız.Özellikle son günlerde önemi daha da belirgin hale gelen Çevre Yönetim Hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının, bu salgının önlenmesi ve devamında önemli bir aktör olarak görmekteyiz.

Havaya, toprağa ve suya karşı sorumluluğumuzu unutmamalıyız.

Şehirlerimizde gerçekleştirilen cadde ve sokakların kimyasallarla yıkanması, açık ve kapalı alanların gereksiz yere ilaçlanması gibi uygulamalar, kimi uzmanların da belirttiği gibi COVID-19 pandemisini önleyici uygulamalar olarak gözükmemektedir. Bununla birlikte, buralarda gereksiz yere kullanılan kimyasallar, toprağa ve dolaysıyla yer altı suyuna, kanalizasyon sistemlerine ve dolaysıyla arıtma tesislerine, yağmur suyu toplama kanallarıyla aracılığıyla kimyasal olarak arıtılmadan akarsu ve denizlere ve hava yoluyla her türlü alıcı ortama doğrudan karışmaktadır.

Hava, alternatifi olmayan yegâne yaşam kaynağımız;toprak, sadık dostumuz, ekmeğimiz; denizler, yemeğimiz, bacasız sanayimiz; akarsular, bugünkü su rezervimiz; yeraltı suları, gelecekteki kaynağımızdır. Halkımızın %28‘i su kısıtı, %35‘i su fakiri olarak nitelendirilen bölgelerde yaşamaktadır. Özellikle suyun gereksiz kullanımı ve su kaynaklarını kirletici faaliyetler, su kaynaklarımız üzerine önemli bir stres oluşturmaktadır.

Kimi güncel yayınlara göre, COVID-19 virüsünün kanalizasyon sisteminde görüldüğü belirtilmektedir.Söz konusu virüsün, akarsu, göller ve denizlere karışmasının önüne geçmek ve içme suyu olarak tekrar halkımıza sunulmasının önüne geçmek için hematıksu artıma tesislerinde hem de içme suyu arıtma tesislerinde virüs için kontrol mekanizması oluşturulması,  arıtma tesislerinde çalışan personellerin virüs hakkında bilgilendirilmesinin ve virüsün buralardan tekrar yayılmaması için tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Atıklarımız bulaşıcı hastalık riski taşımamalıdır.

Atık toplama hizmeti birçok belediyede hassasiyetle yapılmaya çalışılsa da hala yeterli seviyede olmayan belediyelerimiz bulunmaktadır. COVID-19 pandemisi sebebiyle halkımızın büyük çoğunluğunun, uzmanların uyarılarını hiçe sayarak gereksiz yere kullandığı maske ve eldivenler tıbbi atık olarak işlem görmesi gerekirken, yine halkımızın bilinçsizliği veya belediyelerimizin gerekli alternatif toplama sistemini yaratamamasından dolayı, evsel atıklarla birlikte toplanmaktadır. Bu atıklar, COVID-19 yanında diğer salgın hastalık risklerini artırmaktadır. Dolayısıyla, evsel atıkları, ambalaj atıklarını, tehlikeli atıkları ve tıbbi atıkları toplayan görevlilerinbulaşıcı hastalıklardan korunması için koruyucu iş elbisesi, maske ve gözlük kullanması ve belediyelerimizin maske ve eldiven başta olmak üzere tıbbi atıkları ayrıca toplamak için bir sistem geliştirmesi gerekli görülmektedir.

Bugün sağlık personellerimiz başta olmak üzere tüm meslek gurupları COVID-19 ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelede havanın, toprağın ve suyun temiz kalmasını; salgının ikinci bir dalga olarak büyümemesi veya gelecekte başka zaaflara yol açmaması için bir gerekliliktir.

Çevre ve Halk Sağlığında Tasarruf Olmaz

İl Pandemi Kurullarında çevre ve atık yönetimi öncelikli başlıklar arasında yer almalıdır.Çevre Mühendislerinin uzmanlıklarından yararlanılmalıdır. Covid-19 nedeniyle işletmelerin, çevre danışmanlık hizmet alımlarını durdurma eğilimi göstermesi ilerleyen dönemde olumsuz çevresel etkilere sebep olacağı unutulmamalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Teşekkür

COVID-19 pandemisi ile mücadele eden başta sağlık personellerimiz olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eder, çevre mühendisliği disiplin alanlarında ÇEVRE MÜHENDİSLERİ‘nin görev almasının sağlıklı bir çevrede yaşayabilmenin temel şartlarından olduğunu hatırlatır, bu süreçte bilgi birikimiz ile

tüm kurumlarla işbirliği ile çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

Derya Ünver

Çevre Mühendisleri Odası

Antalya Şube Başkanı

01.04.2020 00:00
Okunma Sayısı: 241