TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Koru İstanbul Doğal ve Kırsal Alanlar Toplantısı’na Katılım Sağladık

 

18.08.2022 tarihinde İstanbul Planlama Ajasnı`nın Florya Kampüsü`nde gerçekleştirilen Koru İstanbul Doğal ve Kırsal Alanlar Toplantısı`na Şubemiz adına Sedat Durel katılım sağladı.

İstanbul`un Kuzey ormanlarının korunması ve kırsal yaşamın korunup teşvik edilmesi merkezinde geçen toplantı "Kırsal Yapıya Yönelik Eylem Tartışmaları", "İdari Yapıya Yönelik Eylemlerin Belirlenmesi", "Ekolojik Yapıya Yönelik Eylemlerin Belirlenmesi", "Mekansal Yapıya Yönelik Eylemlerin Belirlenmesi" ve "Toplumsal ve Ekonomik yapıya Yönelik Eylemlerin Belirlenmesi" başlıkları etrafında gelişirken her bir başlık için şubemiz görüşleri verildi.

Kuzey ormanlarının muhafaza ormanı haline getirilmesi ile İstanbul`daki su havzalarının savunulması, hava kirliliği ile mücadele, aynı zamanda da doğru bir atık yönetimi prensibinin oluşturulması çerçevesindeki görüşlerimiz toplantıda sunuldu. İstanbul`da açığa çıkan organik atığın kırsal yaşam için değerlendirilmesi doğrultusundaki öneri ve deneyimleri tartıştık.

Toplantı sonuçların katılımcılara aktarılacağı bilgisi ile sonlandı.

 

19.08.2022 00:00
Okunma Sayısı: 36
Fotoğraf Galerisi