TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KONUKSEVER MAHALLESİNE YAPILACAK AVM’YE KARŞI DEKLARASYON

Antalya Kamuoyuna,

     Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi‘nce Konuksever Mahallesinde yeni bir AVM inşasına onay verilmesi üzerine Antalya özel sektörü ve meslek örgütleri olarak bu konudaki düşüncelerimizi bir kez daha net olarak Antalya kamuoyu ile paylaşma gereği ortaya çıkmıştır.

    Öncelikle bu tepkimizin yalnızca söz konusu AVM kararına dönük olmadığını önemle belirtmek isteriz. Antalya son 15 yılda kent merkezi içinde, hatta bazıları yan yana olmak üzere 20‘yi aşkın AVM imar izni kararını seyretmiş, her izin farklı yönetimler ve meclis grupları onayıyla da olsa benzer yöntem ve süreçlerle verilmiştir.

     Ayrıca tepkimizin basit bir AVM karşıtlığı olmadığını da vurgulamak istiyoruz. Biliyoruz ki, AVM‘ler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Antalya‘da da gelişecek ve farklı yönleriyle ekonomiye katkı sağlayacaktır. Tepkimiz Antalya‘da 1990‘lı yıllardan bu yana bitmek bilmeyen imar planı tadilatlarıyla yaratılan plansız ticarete ve işyeri enflasyonuna karşıdır.

   Antalya ticareti, işyeri enflasyonu, kent merkezinin trafik ve cazibe sorunları nedeniyle yoksullaştıran büyüme yaşamakta, küçük işletmeler kısır döngü içerisinde Antalya ile birlikte kaybetmektedirler.

     Yıllardır Antalya‘nın plansız ticaret ve plansız kentleşme nedeniyle heba olduğunu söylememize rağmen Antalya siyaseti bu yönde bir adım atmamış, bu tür her izin 4-5 yıl süren süreçler sonunda bir şekilde alınmış, kent plansız, ancak imar rantı planlı olmuştur. Ülkemizde mevzuat ekonomik ve sosyal yaşamın gerisinde olduğu için yasaya veya mevzuata uygunluk kamu yararı için yeterli olmamaktadır.

      Bir kentin kaderini etkileyen konularda en yüksek değer kamu vicdanı olmalıdır. Oysa yıllardan bu yana bu konularla ilgili yasal ve siyasi süreçler kamuoyuna başvurulmadan, kamu vicdanıyla tartılmadan, yalnızca kişisel değerlendirmeler ve tutumlar üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle son karar bir ilk veya son değildir, ancak bu anlamda bardağı taşıran damladır.

      Plansız ticaret, plansız kentleşme demektir. Bir kentin ticaret planı, ulaşım, çevre, konut, sosyal alan planlaması ile birlikte yapılmak zorundadır. Aksi halde yalnızca ticaretin değil, kent trafiğinin, kentin sosyal yaşamının zarar gördüğüne hep birlikte tanık oluyoruz. TBMM gündemine gelmesini beklediğimiz yasa taslağı bu nedenle imar planının ilin stratejik ticaret planına uygun olması koşulunu getirmektedir. Türkiye turizminin kalbi olan Antalya‘ya bu konuda yasa beklemeden örnek olmak yakışırdı, ancak bu yönde bir gelişme göremediğimiz için gerçekten üzüntü duyuyoruz.

     Antalya‘nın bu tür en önemli konuları kamuoyunda şeffaf bir biçimde tartışılmadan oldubittiye gelmekte veya önemli yatırımlar sürüncemede kalmaktadır. Bu sorunu aşmanın en önemli yolu sivil toplum katılımının en üst düzeye çıkarılmasıdır. Antalya siyasetinden böyle bir yaklaşımla partiler-üstü ilkeler geliştirmesini, bu önemli konularda daha katılımcı ve şeffaf bir karar mekanizmasının kurulmasını beklemek hakkımızdır ve bekliyoruz.

     Bu deklarasyona imza koyan meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları olarak bu birlikteliği sürekli kılacak ve Antalya‘nın sürdürülebilir gelişmesi için önemli olan tüm konularda Antalya halkı adına ortak ve kararlı tavır sergileyeceğiz.

Bu çerçevede;

1.Antalya‘nın üst ölçekli planları sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ve birbiriyle uyumlu olarak revize edilene kadar, sürdürülebilir gelişmeye zarar verebilecek makro boyutlu yatırımların askıya alınmasını,

2. Geçmişte yapılan yanlışların emsal olmaktan çıkarılması için geçmişte yanlış yerde, eksik kriterlerle izin verilmiş olan yatırımların uzun vadede rehabilite edilmesini,

3. Yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının Antalya‘nın geleceğini ilgilendiren tüm konularda plan ve karar süreçlerine meslek örgütlerinin ve sivil toplumun tam katılımını sağlayacak şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemelerini,

4. Gündemde olan AVM yapımına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi kararının, üst ölçekli plan revizyonunda olmaması, ÇED raporunun olmaması, Ulaşım Master Planında dikkate alınmamış olması gerekçeleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Meclise iadesini, kararlılıkla talep ediyoruz.

       Aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak bu yönde bir değişimi artık ısrarla talep edeceğimizi, takip edeceğimizi, onaylamadığımız bütün karar ve uygulamalar karşısında demokratik tepki haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı beyan ederiz.

KATILIMCI KURUMLAR
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO)
ANTALYA ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB)
ANTALYA TİCARET BORSASI
ANTALTA SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ (ANSİAD)
ANTALYA BAROSU
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞV.ODASI
ANTALYA KENT KONSEYİ
TMMOB.HARİTA ve KADASTRO MÜH. ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU
TMMOB.MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB.ELEKTRİK MÜH.ODASI ANTALYA ŞUBESİ

19.11.2013 00:00
Okunma Sayısı: 396
Fotoğraf Galerisi