TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Karşıyaka Belediyesi İle Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanmasına Yönelik İşbirliği Protokolü İmzaladık

 

Odamız tarafından meslek alanımızla ile ilgili konularda yerel yönetimlerle kurumsal işbirliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Odamız ile Karşıyaka Belediyesi arasında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

İzmir Şubemiz‘in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek çalışma kapsamında; 2020 Yılı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile Karşıyaka Belediyesi‘nin sera gazı salımı azaltım planlarının oluşturularak uygulama araçlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çalışma ile kentsel planlamada, çevre mühendisliği bakış açısı ile, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji konularında somut ve uygulanabilir hedeflerin ortaya konarak farkındalık oluşmasına katkı vereceğimize inanıyoruz.

Söz konusu çalışmanın planlanması ve hayata geçirilmesindeki emekleri için İzmir Şubemize, süreçteki katkı ve destekleri için Karşıyaka Belediye Başkanı Sn. Cemil TUGAY‘a ve ekibine teşekkür ederiz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası


 

19.11.2020 00:00
Okunma Sayısı: 409
Fotoğraf Galerisi