TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İş Akdi ile Çalışanların Yasal Hakları ve İşçilik Alacakları Konulu Seminer
Caption

Seminer içeriğinde; öncelikle iş akdi ile çalışan işçilerin, akdin kurulmasından feshine kadar geçen çalışma sürecindeki hakları, yükümlülükleri ile iş akdinin sona ermesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve işten ayrılma sürecinde işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerinin açıklanması amaçlanmaktadır.

 

Buna ek olarak seminer kapsamında ek çalışma primleri, mücbir durumlarda çalışanların hak ve yükümlülükleri ile birlikte meslek odalarının çalışanlar açısından önemi ve meslek odası tarafından belirlenen Asgari Ücret Tarifesinin uygulama alanları ve öneminin de izah edilmesi planlamaktadır.

01.03.2023 21:39
Okunma Sayısı: 222
Fotoğraf Galerisi