TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
HALKIN SAĞLIĞI İÇİN ATIKLAR DOĞRU YÖNETİLMELİDİR

Yerel yönetimler, şehirlerde atıkların azaltılması, toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve bertarafıhizmetlerini vermekte ya da verilmesini sağlamaktadır. COVID-19 salgını ile birlikte yerel yönetimlerin yönetmekte olduğu atıkların miktarı ve çeşitliliğinde artan bir değişiklik mevcuttur. COVID-19 dan korunmak için yüz maskesi takmak, tek kullanımlık eldiven kullanmak dünyadaki birçok insan için günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi, ancak tek kullanımlık ürünler bir kenara atılırken oluşan büyük miktarda atık ekolojik bir felaket olma potansiyeline sahiptir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 11 Mart 2020 tarihli COVID-19 Rehberi kapsamında, teşhis ve tedavi sürecinde oluşan atıkların Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince enfeksiyöz tıbbi atık olarak değerlendirilmesi ve ilgili yönetmelik ve yerel düzenlemelere göre de bertaraf edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

COVID-19 salgını için alınan tedbirlere mutlaka ‘ATIK YÖNETİMİ‘başlığı eklenmelidir. Halkımız atıklarını; Geri Dönüşebilir Atık, Evsel Atık ve Tıbbi Atık olarak en az 3‘e ayırmalıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarına, sitelere ve belediyelerin belirleyeceği korunaklı noktalara tıbbi atıklar için özel konteynerler yerleştirilmeli ve yeni bir toplama sistemi oluşturulmalıdır.Tek kullanımlık maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılması sağlanmalıdır.Yeni sistemle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

İngiliz Kamu Sağlığı Birimi (PHE) nin raporunda COVİD-19 virüsünün 72 saat atıklarda aktif olduğu yer alırken ülkemizde yaklaşık 500.000 sokak toplayıcısı, çöp konteynerlerinden geri dönüşebilir atıkları toplamaya devam etmektedir. Sokak toplayıcılarının COVİD-19 gibi birçok hastalığa bulaşma ve bulaştırma riskinin yüksek olduğu unutulmamalı, gerekli önlemler alınmalıdır.

Yaşamımızı sürdürebilmek adına yaptığımız faaliyetlerin, çevresel felaketlere neden olmasının önüne geçmek için atıklarımızı iyi tanımalı, türüne uygun olarak kaynağında doğru ayrıştırmalıyız. Bu süreçte hem halk hem de yerel yönetimler işbirliği içinde üzerine düşen ödevleri yerine getirmelidir. Aksi taktirde kirlettiğimiz her alan bize yaşam tehdidi olarak dönecektir.

Çevre, küreselleşme çağında insanlığın ortak değeridir ve herkesin geleceğine birlikte sahip çıkması gerektiği unutulmamalıdır.

25.03.2020 00:00
Okunma Sayısı: 96
Fotoğraf Galerisi