TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
GEMİ SÖKÜM KOORDİNASYON GRUBU BASIN AÇIKLAMASI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

GEMİ SÖKÜM KOORDİNASYON GRUBU BASIN AÇIKLAMASI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

 

Brezilya Donanmasına ait SAO PAULO savaş gemisinin Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde sökülmek üzere satın alınması ile birlikte yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğümüz mücadele devam ediyor.

 

İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu; İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, Sendikalar, Kent Konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre platformları olarak İzmir Emek Demokrasi Güçleri sekreteryasında yürüttüğü çalışmalar ile kentin her bölgesinde ulusal ve uluslararası ölçekte eylemlilik çalışmaları yapan her bir paydaş ile örgütlü bir mücadele yürütülmüştür, mücadele devam etmektedir.

 

Gemi Söküm Koordinasyon Grubu mücadele paydaşları olarak ; yürütülen mücadele ve gelişmelere ilişkin olarak 01.09.2022 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç SOYER‘in de katıldığı basın toplantısında; TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Aykut AKDEMİR tarafından okunan basın açıklaması ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç SOYER, Gemi Söküm Koordinasyon Grubu içerisinde bulunan mücadele paydaşları da söz alarak görüşlerini dile getirmiştir.

 

İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu olarak, mücadele eden tüm Kurumlara, Meslek Odalarına, Sivil Toplum Örgütlerine, Platformlara, kişilere, tüm destekleyenlere teşekkür ediyor, mücadeleyi güçlendirerek büyüteceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz...

 

ZEHİRLİ GEMİ GERİ DÖNENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

 

Brezilya Donanmasına ait NAE SAO PAULO savaş gemisinin Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde sökülmek üzere satın alınması ile birlikte yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğümüz mücadeleye rağmen; Gemi 4 Ağustos 2022 tarihinde Brezilya`dan yola çıktı. 

 

İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu; İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, Sendikalar, Kent Konseyleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve çevre platformları olarak İzmir Emek Demokrasi Güçleri sekreteryasında yürüttüğü çalışmalar ile kentin her bölgesinde, ulusal ve uluslararası ölçekte eylemlilik çalışmaları yapan her bir paydaş ile örgütlü bir mücadele yürütmüştür. Bünyesinde barındırdığı bütün tehlikeli maddelerle yüzen bir zehirli atık olan geminin, ülkemize girişinin engellenmesi ve geri dönmesi için miting, imza kampanyaları, nöbet, açıklama vb bir çok etkinlik gerçekleştirilmiştir

 

Son olarak İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu Hukuk Çalışma Grubunun hazırladığı çalışma ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Türkiye Barolar Birliği, EGEÇEP, Tunç SOYER ve bir grup vatandaş tarafından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen şartlı iznin iptaline ilişkin dava açılmıştır. Davaya ilişkin yapılan basın açıklamasına İzmir Gemi Koordinasyon Grubunu oluşturan tüm mücadele paydaşları ile birlikte TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erdinç Sağkan , TTB MK Üyesi Nursel Şahin, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu , KESK Başkanı Şükran Kablan da katılmıştır. Mücadelenin tüm ülkeye yayılacağı, ülkemizin ve Aliağa`nın Zehirli Atık Çöplüğü olmadığı dile getirilerek; bilim, hukuk ve kamu yararına olmayan her türlü karara karşı çıkacağımızı bir kez daha belirtmiş, bu konudaki sivil insiyatifin , tüm ülke yüzeyine yayılacağı ifade edilmiştir.

 

Mücadelemiz güçlenerek devam ederken 26.08.2022 tarihinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Tehlikeli Madde Envanter Raporu`nun Bakanlığa sunulmaması nedeniyle, Nae Sao Paulo gemisi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edildiği, geminin Türkiye kara sularına girişine izin verilmeyeceği açıklandı. Yapılan açıklama, Çevre ve Halk sağlığına zararlı olan, bilim ve hukuk dışı işlere karşı yürütülen örgütlü mücadelenin sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bu açıklama mücadele için nihai bir sonuç değil, ihtiyatla karşıladığımız bir karardır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "gerekli belgelerin sağlanmamış olması" gerekçe gösterilmiştir. Gerekçenin esasa değil şekle ilişkin olması, sürecin kesin olarak sonlandırılmadığı anlamına gelmektedir. Gemi hareketine devam etmektedir. 

Açıklamanın üzerinden 7 gün geçmiştir. İlgili ulusal uluslararası mevzuata aykırı olarak, eksik yanlış beyanlarla, Brezilya`daki mahkeme kararlarına ve yapılan açıklamaya rağmen, zehirli gemi yolculuğunu durdurmamış, hala yoluna devam etmektedir. 

 

IBAMA tarafından ihracatçı şirket olan OCEANA Şirketine gönderdiği 26.08.2022 tarihli yazışma ile; iznin askıya alındığı bilgisi verilerek, geminin yolculuğunun Basel Sözleşmesine aykırı olduğu ve yasadışı hale geldiği belirtilmiş, Brezilya`ya geri dönmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu kararla uluslarası mevzuata göre de hukuksuz olduğu beyanı kesinleşen gemi için gereğinin yapılması ve geminin Brezilya`ya geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenlerle İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu, zehirli gemi hareketlerinin takibini sürdürmek, hukuki süreci takip etmek, uluslararası etkinlikleri genişletmek, uygun eylem ve etkinliklerin koordinasyonu sağlamak görevlerine devam etme kararı almıştır.

 

Aliağa bölgesindeki gemi söküm çalışmaları başta olmak üzere, kentte insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm çalışmaların bilime, hukuka, kamu ve çevre sağlığına uygun hale getirilmesi nihai hedefi ile çabalarımızın sürdürülmesine devam edilecektir. İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu olarak, mücadele eden tüm Kurumlara, Meslek Odalarına, Sivil Toplum Örgütlerine, Platformlara, kişilere, tüm destekleyenlere teşekkür ediyor, mücadeleyi güçlendirerek büyüteceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

Ülkemiz ve Aliağa Dünyanın Çöplüğü Değildir!

 

İZMİR GEMİ SÖKÜM KOORDİNASYONU

05.09.2022 00:00
Okunma Sayısı: 188
Fotoğraf Galerisi