TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Ekolojik yıkımlara karşı Pazar Kent ÇalıştayıRize) gerçekleştirildi

Pazar Kent Meclisi Girişimi tarafından 07-08 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Pazar Kent Çalıştayına Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selahattin Beyaz ve yönetim kurulu üyesi Aysun Tuncer Keskinkılıç katılım sağladı.

Pazar Belediyesi Kültür Salonununda iki gün süren çalıştay Pazar‘ın yaşanılabilir bir kent olma hedefine ilişkin mücadele yöntemleri tartışıldı.

Çalıştayın birinci oturumunda Pazarın ekonomik sorunları ve geleceği konusu ele alındı, Sunumu yapan Süleyman Bayraktar çay, çayın geçmişi ve geleceği hakkında, üreticilerin günümüzde yaşadıkları sorunları ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayı‘nın ikinci günü ve  ilk oturumunda ‘Sosyal ve Kültürel açıdan Pazar ve Pazar‘ın ekonomik sorunları ve halk sağlığı konuları tartışmaya açıldı.  İstanbul Şube Başkanımız Selahattin Beyaz, Çalıştayda Pazar ilçesi Ekolojik sorunları ile ilgili bir sunum yaptı.

İlçenin köylerinde toplantılar yapılarak Kent Meclisi için katılım sağlanması, mücadelenin örgütlü hale getirilmesine ve çalıştay sonucunun ve sunumların kitap olarak basımına karar verildi.

Çalıştaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, SOL Parti PM üyesi Alper Taş ve İstanbul Tabip Odası Eski Başkanı Prof. Dr. Taner Gönen‘de katıldı.

 

 

02.08.2022 00:00
Okunma Sayısı: 202
Fotoğraf Galerisi