TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DÜNYA SU GÜNÜ ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Dünyadaki tatlı suların önemine ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Su Günü, bu yıl 22 Mart‘ta  "su ve iklim değişikliği" teması ile kutlanmaktadır.

Başta insanlar olmak üzere tüm canlılar hayatta kalmak için suya ihtiyaç duymaktadır. Çünkü su, insan için gerekli olan temizlik, sağlık, eğitim, iş ve sanayinin temel dayanağını oluşturmaktadır. Ancak iklim değişikliği ile gözlenen aşırı hava olayları, suyu daha az, daha öngörülemez ve daha kirli hale getirmektedir. Koruma eylem planlarının, iklim değişikliği ile mücadele için farklı sektörlerle bütünleştirilmesi; hem yerelde hem de sınırların ötesinde "güvenli ve sürdürülebilir su yönetimi" ‘ortak tema‘sı ile koordine edilmesi gerekmektedir.

İklim değişikliği ile mücadele, birçok alanda ekonomi için büyük fırsatlar yaratacaktır. Döngüsel üretim sistemlerini benimsememiz ve suyu çok daha verimli kullanmamız gerekmektedir. Küresel nüfus artıkça, doğal kaynakları tüketen ve birçok yerde çevreye zarar veren su talebi de artmaktadır. Çözümler arasında okyanuslar ve sulak alanlar gibi karbon havuzlarının korunması, iklim açısından akıllı tarım tekniklerinin benimsenmesi ve atık suyun güvenli bir şekilde yeniden kullanılması yer almaktadır.

Su en değerli kaynağımızdır: daha sorumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. En yoksul insanların geride kalmamasını sağlarken toplumun tüm su ihtiyaçlarının dengelenmesi gerekmektedir. Bugün suyun evlere ulaştırılmasındaki en büyük iki sorun: su kayıpları ve enerji gideri olmaktadır. Su kayıplarını azaltıcı önlemler ve suyun daha verimli kullanılması ile sera gazları salınımı azalacaktır. Bu uygulamalar, suya erişimi toplumun tüm fertleri için daha uygun hale getirecek ve iklim değişikliği etkilerinin azalmasını sağlayacaktır.

Suyu verimli kullanmak için beklemeyi göze alamayız. Toplumun tüm kesimlerinin bilinçlenmesini sağlamak için, su kaynaklarımızın, sulak alanların ve denizlerin korunması için tüm kurumlarla işbirliği ile çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.


Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

 

 

23.03.2020 00:00
Okunma Sayısı: 99
Fotoğraf Galerisi