TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Gaziantep Bölge Temsilciliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Uygulanmalı...

1972 yılının 5 Haziranın‘da Stokcholm‘de kabul edilen "Dünya Çevre Günü" ne yazık ki halen kutlanabilecek bir gün değildir. Ülkemizde ve dünyada insan yaşamını ve doğayı olumsuz etkileyecek faaliyetlerin devam etmesi, yaşam alanlarının daralması ve üretim-tüketim ilişkisinin gittikçe vahşileşerek doğayı tahrip sürecine sokması bu günün kutlanmaması için yeterli sebeplerdir.

Şehrimizin tarihi dokusu gözetilerek kentsel dönüşüm projeleri gözden geçirilmeli, İlimizdeki alt yapı sorunları çözülmeli, her bireyin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı sağlanmalı, ilimizin tüm köylerine, beldelerine sağlıklı içme suyu sağlanmalı, katı atık sorunu halledilmeli, tehlikeli atıkların envanteri çıkarılmalı takibi ve bertarafı sağlanmalı, GDO‘lu ürünlerin üretimi tamamen yasaklanmalı, OSB‘ lerden çıkan atık sular arıtılmalı ve bu suların ıslahı yapılmış derelerden  akışı sağlanarak yeryüzü ve yeraltı suları kirlilikten arınmış olmalı dolayısı ile bu sular ile tarım yapan köylülerin sağlığı gözetilmeli, özellikle kış aylarında hava kalitesi artırılıp solunabilir hale getirilmeli, Çevre Denetim Yönetmeliği uygulamaları kağıt üzerinde kalmamalı, saha çalışmaları ile sanayi tesisleri denetlenmelidir. Belediyelerimiz ile  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu konuda aktif rol almalıdır.

Sosyal politikaların önemli ve öncelikli ayağı olan çevre politikaları; tarım, enerji, sanayi ve kentleşme politikalarından önce tartışılmalı ki, geri dönüşü mümkün olmayan çevre felaketlerinin önüne geçilerek kamu yararı gözeten ve halk sağlığını kendisine dert eden bir perspektifle ele alınmalıdır. Yerel yönetimler çevre olgusunu gözeterek çalışmalar yapmalıdır. Bu bağlamda İlimizde çevre adına uygulanacak projelerde, Çevre Mühendisleri Odası olarak yerel yönetimlerin yanında yer alacağımızı belirtmek istiyoruz.

Çocuklarımızdan emanet aldığımız doğanın tükenişi yanlış uygulamalar nedeniyle hızlanırken, doğanın tahammül sınırları aşılmaya başlanmıştır. Biran önce bu gidişe dur demeyi bir görev olarak kabullenmeliyiz. Ancak o zaman "Dünya Çevre Gününü" kutlayabileceğiz!

Herşeye rağmen yaşanabilir bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için çevre bilinci artırılmalıdır.

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Gaziantep Bölge Temsilciliği

Yönetim Kurulu

04.06.2012 00:00
Okunma Sayısı: