TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASININ, `TESİS SORUMLUSU` GÖREVİNDE YETERLİ OLMASINI İSTİYORUZ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASININ, "TESİS SORUMLUSU" GÖREVİNDE YETERLİ OLMASINI İSTİYORUZ

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ" hazırlanmış ve 23 Mayıs 2019 tarihinde Resmî Gazete`de yayınlanmıştır. Bu Tebliğ ile; Çevre Mühendislerinin AAT Sorumlusu olarak tanımlanması doğru değerlendirilmekle birlikte; yeterlilik eğitimi sonunda "Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu" olma şartı getirilmiş, bu şekilde Üniversitelerimizin Çevre Mühendisliği Bölümlerinin 4 yıllık lisans eğitimi ve diploması anlamsız bulunmuştur. Sonuçta, 2009 yılından beri mücadele ettiğimiz "Çevre Görevlisi" kavramına, mesleki haklarımızı ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir halka daha eklenmiştir.

Yeterlilik Eğitimi; farklı meslek gruplarına yine aynı Üniversitelerimizin Çevre Mühendisliği Bölümlerinde görevli Öğretim Üyelerince verilen, kapsamında işletim, yaşanan sorunlar ve çözümlere yönelik uygulamalar ile desteklenmeyen, teorik bilginin ağırlıkta olduğu PDF dosyalar ve videolardan oluşan birkaç günlük ve kalitesi tartışılır nitelikte bir eğitimdir. Bu eğitimden sonra yapılan bir sınavdaki ‘başarı‘ durumuna göre verilen belgeler ile çevre mühendisliği uzmanlık alanını değersizleştiren bir süreç başlatılmıştır. Çünkü Tebliğle getirilen şartlar; hem Çevre Mühendisliği`nin bir meslek disiplini olduğunu gösteren ve hem de Çevre Mühendislerinin mesleğini yapabilmeleri için lisans eğitimi sonunda verilen yeterlik ve yetkinlik belgesini yok saymakla, arıtma tesis işletimini her mesleğin yapabileceği bir göreve indirgemektedir. ‘Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimi` duyuruları açılarak, sertifikasyon eğitiminden sonra çevrimiçi bir sınav gerçekleştirilmiş, yasal zorunluluk gereği birçok meslektaşımız da diğer meslek grupları ile birlikte bu eğitime ve sınava katılmak zorunda bırakılmıştır. Sonuç olarak, mesleki haklarımızın korunmasını gözeten bir çözüm yerine, mesleki çerçeveyi belirsizleştiren bir tebliğ düzenlemesinin yapıldığı görülmektedir.

Tesislerin doğru yönetilmesi ve işletilmesi; bu konuda uzman meslek disiplinine öncelik verilmesiyle mümkündür. Çevre Mühendislerinin 4 yıllık lisans eğitimi sonunda hak sahibi oldukları bir diploma, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde yeterli ve yetkin görülmelidir. Yeterlilik Eğitimi ile Çevre mühendislerinin arıtma işletmesinde "başarılı/başarısız" olarak değerlendirilmesi kabul edilemez.

Çevre Mühendisleri Odası; çevre yönetiminde ve çevre sorunlarının çözümünde anahtar konumda bulunan çevre mühendisliğinin mesleki haklarının korunması ve iş güvencesinin sağlanması için mücadeleye devam edecektir. 

22.02.2021 00:00
Okunma Sayısı: 198
Fotoğraf Galerisi