TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE GÖREVLİSİ YOKTUR ÇEVRE MÜHENDİSİ VARDIR

Ülkemizde, birçok farklı meslek grubuna tanınmış olan ‘Çevre Görevlisi‘ belgesi alma hakkı, Çevre Mühendislerinin mesleki uzmanlık alanlarında istihdam edilmelerine engel olmaktadır.

5 günlük eğitim süresi ile hak edilebileceği düşünülen Çevre Görevlisi belgesine sahip olmanın getirisindeki görev ve sorumlulukların gereğini,  4 yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip Çevre Mühendisleri mesleki uzmanlıklarıyla ve yeterlilikleriyle en iyi şekilde sağlayabilmektedirler.

Bu alanda istihdam ihtiyacı asıl uzmanlık alanları olan Çevre Mühendisleri ile karşılanabilecek olmasına rağmen diğer meslek grupları da sürece dahil edilmişler ve yakın zamanda açılacak Çevre Görevlisi eğitimi ile dahil edilmeye devam edilmektedirler.

Bu uygulamanın devam etmesi; Çevre Yönetim Hizmetleri işinin uzmanlığı olmayan kişilere yaptırılması ve daha fazla işsiz Çevre Mühendisi anlamına gelmektedir.

#çevregörevlisiyokturçevremühendisivardır

 

26.02.2020 00:00
Okunma Sayısı: 212
Fotoğraf Galerisi