TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ

            Çevre Danışmanlık Firmaları ile yapılan iki ayrı toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.


           Serbest çalışan Çevre Mühendislerinin ve Çevre Mühendisliği hizmeti üreten büroların birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde, dürüstlük ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplin ve ahlakının korunması, serbest çevre mühendisliği hizmetlerinin, kanun, yönetmelik, teknik şartname ve standartlara uygun olarak yürütülmesi için;


         22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği"  hükümleri doğrultusunda çalışmalar yapılması firma yetkililerine hatırlatıldı.

          Toplantıda;  Mühendislik hizmetlerinin kamuya doğru bir şekilde yansıtılması için standartların oluşturulduğu ve bu doğrultuda alınan kararların firma yetkililerince titizlikle uygulanması gerektiği, aksi takdirde ilgili yönetmelik maddeleri kapsamında firmaların yasal işlemler ile karşı karşıya kalacakları belirtildi.

            Toplantı sırasında tutulan tutanak ve toplantı raporu önümüzdeki günlerde Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü‘ne iletilecektir.
            ÇMO Gaziantep Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu olarak; toplantıya katılan, sorunları sahiplenen ve çözüm üretme noktasında olan firma temsilcilerine teşekkür ediyoruz, ancak ve ancak tartışarak ve birlikte hareket ederek sorunların çözülebileceği inancıyla kamu yararına çalışmalarımızın devam edeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

 

 

31.10.2012 00:00
Okunma Sayısı: 32
Fotoğraf Galerisi