TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BASIN AÇIKLAMASI: YORGUN PARK, KÜLTÜRPARK!

 BASIN AÇIKLAMASI: YORGUN PARK, KÜLTÜRPARK!


86 yıllık varoluş mücadelesi ve yarattığı değerler ile kent ve kentli için vazgeçilemez bir mekan haline gelmiş olan, İzmir`in hatta Türkiye`nin belleğinde önemli bir yer edinmiş olan Kültürpark ve bu yıl 91. İzmir enternasyonal Fuarının alana etkisi ile ilgili olarak TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu bileşeni şubemiz ve TMMOB‘a bağlı diğer meslek odaları tarafından yapılan değerlendirmeye ilişkin olarak 23.09.2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Bileşeni Meslek odalarının katılımı ile gerçekleştirilen basın açıklaması aşağıda yer almaktadır:

 

YORGUN PARK, KÜLTÜRPARK!

Kültürpark, 86 yıllık varoluş mücadelesi ve yarattığı değerler ile kent ve kentli için vazgeçilemez bir mekan haline gelmiş ve İzmir‘in hatta Türkiye‘nin belleğinde önemli bir yer edinmiştir. Bu eşsiz değerin doğal ve kültürel miras olarak korunması gerekliliği Meslek Odaları, Dernekler ve sivil insiyatiflerce defalarca gündeme getirilmiştir, getirilmeye devam etmektedir.  420.000 m 2 `lik bir alana kurulu olan ve yaklaşık 200.000 m2 `lik yeşil alana sahip olan Kültürpark‘ın uzun yıllar boyunca İzmir Enternasyonel Fuarı ve benzeri kapsamlı etkinlikler için kullanılması sebebiyle, "Kent Parkı" işlevinin zaman içinde göz ardı edildiği ve doğal-kültürel değerlerinin hızla zarar görmesine neden olduğu defalarca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

Bu güne kadar çok kez dile getirilen Kültürpark`ın taşıma kapasitesi, ekolojik eşikleri, flora ve fauna karakteri, hayvan popülasyonlarının yayılımı .vb analizler göstermiştir ki, Kültürpark kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahiptir. Hal böyle iken; geçtiğimiz günlerde 91.‘si gerçekleştirilen İzmir Enternasyonel Fuarı ve eş zamanlı olarak ilk kez yapılan TerraMadre Anadolu İzmir etkinliklerinin Kültürpark‘a sıkıştırılmasıyla, 2. Derece Doğal ve Tarihsel Sit statüsündeki alan üzerinde önceki yıllara göre bu yıl çok daha fazla olumsuz etki yarattığı gözler önündedir.

İzmir Enternasyonel Fuarı‘nın hazırlık sürecinde Kültürpark alanının adeta bir şantiyeye dönüştürülmesi, alandaki imalatların ekolojik kaygılar gözetilmeden yapılması hatta stant ve platformlar için canlı bitkilerin sökülmesi akıl ve bilimden oldukça uzak bir yaklaşımın eseridir. "Enternasyonel Fuar" kavramının içini yalnızca konser ve yeme içme aktiviteleriyle doldurmak, bunları yaparken de ekolojik, güvenlik, kalite, hijyen gibi ilkeleri yok saymak ise bu kent için hedeflenen gelecek vizyona vurulmuş önemli bir darbedir.

 

Tüm bunlara ek olarak bu etkinliğe gıda sağlığı ve güvenliği açısından bakacak olursak, toplumumuzun farklı yaş gruplarının, farklı kesimlerinin ve kültürlerinin bir araya geldiği bu tür etkinliklerde gıda kaynaklı hastalıkların yaşanmaması için alınacak önlemlerin genel ve özel çerçevelerde belirlenmesi gerektiğini ve on gün boyunca on binlerce vatandaşımızın gıda tükettiği bu fuarda sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğunu, halk sağlığını güvence altına almanın kamunun asli görevi olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda olduğunu düşünüyoruz .

 

İzmir Enternasyonel Fuarı ve TerraMadre Anadolu İzmir gibi kapsamlı etkinliklerin Kültürpark gibi 2. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanında yapmak yerine, tıpkı gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi kentin belirli bölümlerine yayılmasını sağlamak birçok faydayı beraberinde getireceği gibi, kent içerisinde sahip olduğu özellikleri itibarıyla "tek" olan alanın da acımasızca tahrip edilmesinin önüne geçecektir. Fuar hazırlıkları kapsamında; onbinlerce metre kare yeşil alan üzerine kurulan sahne, stant ve platformların yarattığı zararlar, yeşil alan üzerinde yapılan konserlerde bitkisel ve tarihsel ögelerin kullanıcılar tarafından tahribata uğraması, yayılıcı hastalık ve zararlılar dikkate alınmadan zamansız yapılan palmiye budamaları ve araç/insan yoğunluğunun ekolojik dengeler üzerindeki olumsuz etkileri sadece zararın görünen yüzüdür.

 

Kentin en önemli doğal ve kültürel hazinelerinden biri olan Kültürpark`ın korunması ve geliştirilmesi gerekliliği birçok uzman kurum ve kuruluş tarafından yıllardır dile getirilse de, bu gelişime yön verecek büyük ama basit adımların hala atılamamış olması kent ve kentli açısından kaygı vericidir. Bununla beraber belediye birimlerinin alana taşınmasının getirdiği fazla yük göz önünde bulundurularak;Kültürpark‘ın taşıma kapasitesini, ekolojik eşiklerini, flora ve fauna karakterini, hayvan popülasyonlarının yayılımını olumsuz yönde etkileyecek ve taşıma kapasitesini aşacak kapsamlı etkinliklerin bu alandan uzaklaştırılmasına ilişkin kararlı adımlar atılmasıyla  ilgili hem İzmir‘i ilkeli yönetmekle görevli kurum ve kuruluşları, hem de İzmir‘in doğal ve kültürel değerlerini korumakla görevli kurulları göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

 

TMMOB İzmir İl KoordinasyonKurulu


28.09.2022 00:00
Okunma Sayısı: 106