TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BASIN AÇIKLAMASI `SAMSUN SAHİLİNDE KURUPELİTKIZILIRMAK DELTASI ARASINDAKİ SAHİL YOLU ÇALIŞMASI HAKKINDA`

Basına ve kamuoyuna

Samsun Büyükşehir Belediyesi`nin rekreasyon çalışması olarak tanıttığı, Kurupelit`ten başlayarak Kızılırmak Deltası`na kadar varan, kıyıyı ve denizi molozlarla ve kayalarla doldurarak yapılan sahil yolu çalışması doğru bir uygulama örneği sergilememektedir.

Özellikle yaz aylarında çevre illerden gelenlerin de yoğun olarak kullandığı bu bölgede denizin ve kumul alanın kaya ve molozlarla doldurulmasıyla yapılan yol çalışması, halkımızın en doğal hakkı olan denizden ve kumdan faydalanabilmesine engel olacaktır. Ayrıca planlanan projeyle bu taşıt yolu, 3621 sayılı kıyı kanunu`nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen "Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez" ve "Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez" maddelerini de açık bir şekilde ihlal etmektedir.

Doğal bir kıyı güzelliğine sahip olan bölge sahilinin taşıt trafiğine açılması, özellikle yaz aylarında ki yoğunluk da dikkate alındığında hava kirliliği ve gürültü gibi çevresel parametrelerde artış meydana getireceği muhtemeldir.

Her deniz dolgusu, az ya da çok deniz canlılarının yaşam ortamlarını yok etmekte "doğayı tahrip" etmekte ve ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, denizin doldurulması, kıyı yönetimi çerçevesinde birçok açıdan ele alınması ve irdelenmesi gereken, sucul ekosisteminin yaşamı dikkate alınarak çevresel risklerin değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur.

Proje kapsamında yol Kızılırmak Deltası‘na doğru son hızla ilerlemektedir. Eğer bu yol inşaatı durdurulmazsa Subasar Ormanları ve içinde 341 kuş türü ve göç yolları bulunduran Delta yaşam alanı yok olma riski ile karşı karşıya gelecektir. Kızılırmak deltası ve içerisinde bulunan RAMSAR alanı uluslararası öneme sahip sulak alanlar kapsamında olup, akarsu, deniz kıyısı ve sulak alanlar birbirinden ayrı düşünülemeyecek bütünleşik alanlardandır. Sadece karayı değil deniz ve kumul alanı da içine alan bu özel bölgeye müdahale edilmesi ekolojik yaşam açısından doğru değildir.

Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ve Ulusal Sulak Alan Yönetim Planına göre; 2008-2012 yıllarında "Kızılırmak deltası Sulak Alan Yönetim Planı" hazırlanmış ve Kızılırmak deltası Sulak Alan Koruma Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerinde yer almıştır. Yapılan sahil yolu projesi, Çevre Düzeni Planında ve Kızılırmak deltası Sulak Alan Yönetim Planı kapsamında olmayan bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Bölge Temsilciliği olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu uygulama ile, doğal zenginliklerimizin son derece umarsızca, bilimsel değerlerden uzak, hiçbir açıdan Çevresel Riskleri ve Etkileri değerlendirilmeden yok edileceğini, tüm canlı ve cansız yaşam için geri dönüşü olmayan yıkımlara sebep olacağını düşünmekteyiz. Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`nün konuya biran önce ilgi göstermesi gerektiğini düşünmekteyiz.

 

                                                    TMMOB ÇEVRE MÜHENDİLERİ ODASI

                                                         SAMSUN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

25.04.2014 00:00
Okunma Sayısı: 428