TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ATIK YÖNETİM SORUMLUSU FİRMALAR HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Çevre Yönetiminin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliği sebebi ile Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Çevre Mühendisleri ve Çevre Danışmanlık Firmalarınca yürütülmesi gerekmektedir.

Yeni Mevzuat ve ayrıcalıklı sektör oluşturulması yerine mevcut mevzuatların güncellenerek yeterlik şartların net bir şekilde güçlendirilmesi ve genişletilmesi ve denetim eksikliğinin giderilerek ülke genelinde uygulama bütünlüğü  sağlanarak Çevre Yönetimi alt başlıklarından olan Atık Yönetimi konuları Çevre Mühendisleri ve Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yürütülmesine devam edilmelidir.

Bu sebeple yayımlanan taslak yönetmeliğin yukarıda ve aşağıdaki ekli raporda belirtilen hususlar doğrultusunda çıkarılmasına Ankara Şubesi olarak KARŞI olduğumuzu bildirir bilgilerinize arz ederiz.

26.10.2022 00:00
Okunma Sayısı:
Fotoğraf Galerisi