TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ANTALYA KIYILARI, YEREL YÖNETİMLER VE HALKIN OLMALIDIR.

30 Mart yerel seçimleri öncesi çıkarılan yasa ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin sınırları il sınırı olmuş ve 30 Mart seçimleri sonrası ilk il bütünü Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, yeni bir dönem başlamıştır.

Bu yeni dönemde plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için Antalya İli planlarının bütüncül olarak katılımcı belediyecilik anlayışı ile yeniden ele alınması gerekmektedir. Antalya İl bütünü planlarının bilimsel ve teknik doğrular ışığında, toprağın ve doğal kaynakların koruma kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere, şehircilik ilke ve esasları ile kamu yararına uygun olarak yeniden ele alınması zorunluluktur.

Bu bağlamda Antalya İli kıyılarının Anayasaya uygun, toplum yararına, kamusal çıkar öncelikli olarak, yeniden değerlendirilmesi olmazsa olmaz koşuldur.

Kıyıların, halkın kullanımına açık, koruma kullanma dengesi gözetilerek yeniden planlanmasıyla, kıyıyı öncelikle halkın ve yurtdışından gelen konukların kültür alışverişi içinde birlikte kullanmaları gerekir.

Bu açıdan bakıldığında başta Konyaaltı Sahili, Konyaaltı Beach Park, Lara Beach Park, olmak üzere Anayasa`ya göre halkın kullanımına açık olması gereken tüm Antalya kıyıları yerel yönetimlere devredilmelidir.

Side ve Alanya`da olumlu örneklerinde olduğu gibi turistik tesislerin kıyıdaki yasalara aykırı tüm kaçak yapıları kaldırılarak, Antalya`nın tüm kıyıları halkın ve turistlerin birlikte kullanımına açılmalıdır.

Kıyılarda hiçbir olumlu örneğine rastlamadığımız yap-işlet-devret modelinden vazgeçilerek, yerel yönetimlerce yasalara uygun plaj tesisleri hayata geçirilmeli, yönetim ve kullanma planları yapılarak, belediyeler denetiminde kiralama modelleri seçilmelidir.

Özellikle Lara, Kundu`da denize dik inen ve otoparklarla desteklenen eski planlardaki trafik yolları ile son planlarda daraltılarak yaya yoluna çevrilip, kıyı kenar çizgisine kadar indirilip çıkmaz yol haline dönüştürülen yolların, önceki planlarda olduğu gibi otoparklar ile desteklenip trafik yolu olarak belirlenerek Promenat yola bağlanması, bu yolla birlikte planlara işlenmesi ve hayata geçirilmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Ulusal kapsamda olmasa da önceki yıllarda Antalya halkının direnişiyle elinde kalan Lara Kent Parkı; Kent Parkı yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi`ne tahsis edilmelidir.

Ve yine Lara Birlik Alanı`nda halkın kullanımının daha kapsamlı ve etkin olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi tarafından Kamu İşletmeciliği örneği geliştirilmesi şarttır.

TMMOB` ye bağlı meslek odaları olarak kıyılarımızın anayasaya uygun, toplum yararına, kamusal çıkar öncelikli olarak halkın kullanımına açık planlanması ve kullanılması için her türlü çabayı ve yasal mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.08.05.2014

TMMOB ANTALYA  İL KOORDİNASYON KURULU

Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kad. Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası

 

09.05.2014 00:00
Okunma Sayısı: 419
Fotoğraf Galerisi