TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısına Katılım Sağladık
Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesinin üyesi olduğu Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dış Paydaş Danışma Kurulu 23 Mart 2023 tarihli toplantılarını gerçekleştirmişlerdir. Toplantıya Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Derya Ünver katılım sağlamıştır.

Toplantıda,
1. Bölümün vizyon ve misyonunun gözden geçirilmesi,

2. Bölüm Program Çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında değerlendirilmesi,

3. Bölüm lisans ve lisansüstü müfredatı ile ilgili görüş ve önerilerin yer aldığı gündem maddeleri değerlendirilmiştir.
30.03.2023 16:57
Okunma Sayısı: 148