TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

 

Bugün 22 Mart Dünya Su Günü... "Su" yılın bir günü hatırlanarak üzerinde hassasiyet duyacağımız bir meta değildir. "Su" her kullandığımızda aklımıza gelmesi gereken, yönetilmesi zorunlu, lüks ancak bir o kadar da hepimizin kolaylıkla erişmesi gereken kıt bir kaynaktır.

Su Hayattır! Su Sağlıktır, Su Tarımdır, Su Turizmdir!

Suya erişim insan hakkıdır, bu hak ancak suyun doğru bir şekilde yönetimi ile mümkündür!

Bugün milyonlarca insan su kaynaklarından yararlanamamakta ve susuzluktan ölmektedir. Buna rağmen her geçen gün artan çevre sorunları su kaynaklarını kirletmekte; hızlı nüfus artışı, sanayileşme, vahşi sulama teknikleri, yer altı sularımızın bilinçsiz kullanımı ve küresel ısınma gibi nedenlerle su miktarı azalmakta ve azalan kaynakların paylaşımında eşit ve adil olmayan büyük sorunlar yaşanmaktadır.

Ülkemiz de sanıldığı gibi su zengini değildir. Şu an için su fakiri olmasak da su stresi yaşayan bir konumda yer almaktayız. Bütüncül bir su politikası ve suyun yönetimiyle ilgili temel ilke ve yöntemler olmadığından bu durum Ülkemiz açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

İlimizde de su kaynaklarımızın dengeli kullanımı konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Antalya`da bilindiği üzere yer altı su kaynakları kullanılmaktadır.

Küresel ısınmaya bağlı olarak, ülkemizde ve ilimizde azalan yağış miktarları, kaçak ve kontrolsüz olarak yapılan sondajlar, en önemli olarak da yeraltı suyu kaynaklarının beslenememesine sebebiyet veren büyük projeler her geçen gün ilimiz temiz su kaynaklarının yok olmasına neden olmaktadır.

Su Turizmdir! diyoruz... Çünkü;

5 yıldızlı bir tesiste ortalama günde kişi başı 650 lt ile 1000 lt arasında su tüketme ihtiyacı olduğunu ve yüksek sezonda ilimizde günde 500 bin gecelemenin yapıldığını düşündüğümüzde alınacak tedbirlerin aciliyeti, Turizmin başkenti  Antalya‘mız için son derece önemlidir.

Antalya‘mızda bir otel hayal edin ki, mimari yapısı, iç mekan konforu, yiyecek çeşitliliği ve birçok konuda dünyada ses getirmiş olsun, ama gelin görün ki bu otelin musluklarından temiz su akmıyor, misafir tekstilleri, çarşafı ve havlusu temiz su ile yıkanamıyor, bahçe peyzajı sulanamıyor, havuzları ve denizi hijyenik koşullarda kullanılamıyor...

Hadi şimdi Turizm yapalım, misafirlerimizi ağırlayalım, Ülkemizi ve Antalya‘mızı uluslararası arenada gönül rahatlığı ile pazarlayalım. Böyle kötü bir senaryoda, sadece su kaynağının kıtlığı ile bile sektörümüzün uluslararası arenada rekabet etmesi mümkün değildir.

Hal böyle iken "Dünya Su Günü" olarak kabul edilen bu günün kutlanacak bir gün değil üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir gün olduğunu düşünüyoruz.

"SU" yılın bir gün hatırlanarak üzerinde hassasiyet oluşturulacak bir kaynak değil, yönetilmesi zorunlu lüks bir ihtiyaçtır.

Bu kapsamda; çevre mühendisliğinin ana konularından olan "su kirliliği kontrolü ve yönetiminde" sorumlu ve yetkili meslek disiplinini oluşturan çevre mühendisliğinden de istifade edilerek su kirliliğinin kontrolü, su tüketiminin kaynakta azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı uygulamalarının üzerinde durulmalı, su yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar dikkate alınmalı, İlimiz ölçeğinde ve Ülke genelinde su politikalarının geliştirilmesi sağlanmalıdır.

UĞUR BURHAN YILDIRIM

ÇEVRE MÜHEDİSLERİ ODASI

ANTALYA ŞUBE BAŞKANI

 

22.03.2018 00:00
Okunma Sayısı: 270
Fotoğraf Galerisi