TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
2022 YILI İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORUMUZ BASIN AÇIKLAMASI İLE PAYLAŞILDI.

 Değerli Üyemiz,

 

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubemiz tarafından hazırlanan İzmir Çevre Durum  Raporu 03.06.2022 Tarihinde Şubemizde gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Tanyeri tarafından yapılan değerlendirmede; TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak; 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutlama değil, 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerini çevre sorunları, ekolojik yıkıma dikkat çektiğimiz, kamuoyunu bilgilendirdiğimiz mücadele çağrısı yaptığımız, Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

 

İzmir Kenti çevre profilinin değerlendirildiği ve kentimizin çevre sorunlarına ilişkin değerlendirmelerimizin yer aldığı  İzmir Çevre Durum Raporumuzu her yıl olduğu gibi bu yıl da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Kentte yaşayanlar olarak her gün  karşı karşıya olduğumuz sorunlar ile ilgili tespitler ve çözüm önerilerimizi mesleki uzmanlığımız, kamusal sorumluluğumuz gereği ilgili idareler ile de paylaşılmaktadır.  Sürdürülebilir ve doğa dostu şehirler vizyonu ve kavramı ile yeşil ve çevre dostu söylemler dile getirildiğini, sağlıklı sürdürülebilir bir kent yaşamı için en önemli süreç olan Çevre Yönetimi konusunda uzman meslek disiplini olan  Çevre Mühendislerinin bu süreçlerde  ne yazık ki yer alamadığını, yerel yönetimlerde çevre mühendisi sayısının yetersiz olduğu belirtilmiştir.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeler bünyesinde oluşturulan İklim Değişikliği Sıfır Atık vb. çevre yönetimi hizmetlerine yönelik kurulan birimlerde konunun uzmanı olan çevre mühendislerinin değil, farklı meslek disiplinlerinin  yönetici pozisyonlarında yer aldığı bu sürecin çalışmaların sağlıklı değerlendirilmesi ve yürütülmesi sürecinde de sorunlar oluşturacağı belirtilmiştir.

Meclis gündeminde görüşmeleri devam eden Torba Yasa Değişikliği kapsamında Çevre Kanunu ve mevzuatlarda yapılmak istenen değişiklik önerilerine ilişkin değerlendirme yapan Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Serhat Tanyeri tarafından; Çevre Yönetim Hizmetlerinin Çevre Mühendisleri tarafından yürütülmesi gerektiğini belirten Tanyeri; Çevre Kanun Tasarısı ile yıllardır mücadele ettiğimiz "Çevre Görevlisi" tanımı kaldırılırmış gibi yapılarak meslek alanımız "Bakanlığın ilgili Yönetmelikle belirlediği kişiler" ile paylaşılmaya devam ettiği ifade edillmişitir.

 

Hazırlanan Kanun Tasarısı ile barajların su kullanım oranların belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına devredilirken, mahalli idareler tarafından yürütülen altyapı ve atık yönetim tesislerinin yapım ve işletme süreçlerinin Bakanlık ve Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara devredilmesi,  çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında atıksu arıtma, geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; sıfır atık yönetimi kapsamında atık toplama, taşıma, işleme, geri kazanım ve bertaraf tesisleri ile mapa şamandıraların özel sektör eliyle yapılması, işletilmesi, bakımı ve devredilmesine ilişkin düzenlemeler önerdiği aktarılmıştır.

 

Çevre Durum Raporumuz ve İzmir‘in çevre sorunlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı açıklama kapsamında;

Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası ve Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 6 Haziran Pazartesi günü meslek odaları, kent konseyleri, çevre platformları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirecek ve İzmir‘in Çevre Sorunlarının tartışılacağı forum etkinliğine tüm izmirlileri özellikle kenti yöneten belediye başkanlarının da katılarak kentin çevre sorunlarına ve çözümüne  ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaları yönünde çağrı yapılmıştır..

 

Basın Açıklaması metni ve  İzmir Çevre Raporu ekte gönderilmektedir.

03.06.2022 00:00
Okunma Sayısı: 301
Fotoğraf Galerisi