TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
19 EYLÜL TMMOB DAYANIŞMA GÜNÜ

 

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü kapsamında TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Eylül 2013 Perşembe Günü saat: 12:30‘da, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesinde " Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz" temalı basın açıklaması yapılmış olup etkinliğe İl Temsilcimiz Lokman Atasoy katılmışlardır.  

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNDE, TMMOB BİR KEZ DAHA SÖZÜNÜ ÖRGÜTLÜ GÜCÜ İLE SÖYLÜYOR

Bugün 19 Eylül. 

Bugün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"

19 Eylül; mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü mücadele tarihi açısından çok önemli bir gündür.  

Bugün, yüreğinde sadece insan sevgisi olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve demokratik taleplerle gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eyleminin 34. yıldönümüdür. 

19 Eylül; işsizliğin, yoksulluğun, faşist baskı ve zorbalığın kol gezdiği ülke koşullarında kendi sorunlarını halkın sorunlarından ayrı görmeyen mühendis, mimar ve şehir plancılarının Gezi eylemlerine değin uzanan özgürlük, eşitlik, demokrasi, bağımsızlık, barış ve adalet mücadelesinin adıdır.

19 Eylül 1979 tarihinde, Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk‘ün TMMOB adına yaptığı çağrı ile sokakları dolduran mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün de aynı anlayış doğrultusunda halkı ile omuz omuza Gezi sürecinde mütevazı yerini almıştır.

Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Gezi Parkı‘nın yağmasına karşı gösterilen meşru ve demokratik tepki ile başlayan direniş ülkenin dört bir yanını sarıp sarmalamış ve yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır. Meydanlar; özgürlük ve demokrasinin yeniden yeşerdiği, insanca bir yaşamın inşa edildiği mekânlar haline gelmiştir. Halk kendi kaderine el koymuş ve "artık yeter" demiştir. Baskı ve sömürü politikalarının uygulayıcıları tarihsel rolleri gereği haklı 
taleplerini dile getiren halkımıza acımasızca saldırmaktadır.

Ülke tarihinin en önemli tepkilerinden biri olan Taksim direnişi karşısında, ortaya çıkan talepleri karşılamak yerine bunu şiddetle bastırmayı tercih edenler, gençlerimiz Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan‘ın ölümüne neden olmuşlardır. Geleceğimiz için açılan en güzel ve temiz sayfa kana bulanmıştır. Gençlerimizin katilleri hala ellerini kollarını sallayarak gezmektedir. Suçluların cezalandırılması ve sorumlularından hesap sorulması hepimizin ortak talebidir.  

19 Eylül dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz:
"TMMOB, Örgütüne, Mesleğine, Halkına, Ülkesine Sahip Çıkıyor!" 

TMMOB, özellikle son yıllarda AKP‘nin sürekli hale getirdiği yasal ve fiili saldırılarının hedefi durumundadır. Artık toplumun geniş bir kısmının da çok iyi bildiği gibi örgütümüz TMMOB, AKP tarafından teslim alınmaya, yetkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ile başlayan ve arka arkaya çıkarılan KHK‘lar ile geliştirilen saldırı dalgası, Gezi eylemleri süreci içerisinde doruk noktasına ulaşmıştır. Üyelerimiz, yöneticilerimiz gözaltına alınmış, arkadaşlarımız üzerinden sanal bir örgüt yaratılmaya çalışılarak topluma da büyük bir gözdağı verilmek istenmiştir. "Örgüt arama TMMOB burada" diyen mühendis, mimar ve şehir plancıları halkımız ile omuz omuza bu saldırıyı püskürtmüştür. Ancak, TBMM‘deki sayısal gücünü demokrasinin ve toplumun taleplerinin üzerinde gören AKP, bir gece yarısı torba yasa operasyonu ile kamusal denetim yetkilerimizi tırpanlamıştır. AKP iktidarı TMMOB‘den Gezi‘nin intikamını almaya çalışmaktadır. TMMOB‘yi kapatmaya gücü yetmeyenler, TBMM‘de mesleğimize ve örgütümüze darbe yapmışlardır.

TMMOB‘ye yönelik gelişen saldırı ile kentlerimiz ve doğamıza karşı gelişen yağma süreci eş zamanlı olarak ilerlemektedir. Kentsel dönüşüm adı altında hız kazanan yağma ve talan süreci doğamızı ve yaşam alanlarımızı yok etmektedir. Parklarımız, yaşamın önemli unsurları olan kıyılarımız, tarım arazilerimiz, ormanlarımız, derelerimiz metalaştırılarak rant uğruna piyasaya sunulmaktadır. "Kamu-toplum yararı anlayışı" idari yapıdan uygulama alanlarına kadar tüm süreçlerden tasfiye edilmektedir. Yasalar ve yönetmelikler ile piyasacılığın önündeki tüm engeller, pürüzler ortadan kaldırılmaktadır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleği de bu anlayışa uygun olarak yeniden dizayn  edilmektedir. 

TMMOB, meslek alanlarımızda yaşanan tahribata, meslektaşlarımızın sorunlarına ve ülkemizin temel meselelerine karşı sözünü ve çözüm önerilerini söylemeye devam edecektir. TMMOB, Suriye‘nin işgaline; emperyalist savaş ve sömürü politikalarına; Bölge halklarının barış ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşamasına engel olan yaklaşımlara karşı ülkede ve bölgede barışı savunmaya devam edecektir. 

TMMOB, AKP iktidarının neoliberal sömürü politikaları içerisinde yok etmeye çalıştığı meslek disiplinlerimizi ve etkisiz-yetkisiz bir hale getirmeye çalıştığı örgütümüzü savunmaya devam edecektir. Çünkü TMMOB‘nin ve bağlı disiplinlerinin tasfiye edilmesi demek, kentlerimiz ve doğal varlıklarımızın rahatça yağmalanması, dizginsiz bir sömürü düzeninin tahsis edilmesi demektir.  

İktidar  çok iyi bilmelidir ki halkımız yalnız değildir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları ve örgütümüz TMMOB halkımızla omuz omuza, yan yanadır. Çok iyi biliyoruz ki lime lime çözülen baskı, sömürü ve zorbalık düzenine karşı yeni bir Türkiye kentlerimizde yeşeren umut ile kurulacaktır.

TMMOB‘nin, Gezi sürecinden çıkardığı sonuç, daha fazla örgütlenme ve daha fazla mücadeledir. TMMOB, mücadele geleneğine, mesleğine, örgütüne, halkına ve ülkesine duyduğu sorumluluk gereği durduğu noktadan geri adım atmayacak ve mücadelesini güçlendirerek sürdürecektir. 

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, kentlerimizi, doğamızı, yaşam alanlarımızı yok edenlere, mesleğimize, örgütümüze ve halkımıza saldıranlara karşı duranların günüdür.

Selam olsun 19 Eylül‘ü yaratanlara, selam olsun halkı ile omuz omuza olanlara!TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu (Meslek odalarının listesi)

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kad. Mühendisleri Odası

İç Mimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Orman Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası 


19.09.2013 00:00
Okunma Sayısı: 471
Fotoğraf Galerisi