TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
17 Ağustos'tan 6 Şubat'a17 Ağustos'tan

6 Şubat'a

Bu yıl Şubat ayında yaşanan ve Gölcük’ten bu yana gerçekleşmiş onca deprem, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin ardından geçen 24 yıldan sonra hala ders alınmamış olduğunu göstermiştir. 


Depremlerde kaybettiğimiz canları, meslektaşlarımızı acı ile anıyor; başka acılar yaşamamak adına doğa olaylarını afete dönüştüren, bilimle inatlaşarak bu acılara yol açan vandalizme evrilmiş neoliberal politikaları reddediyoruz. 

6 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerde bölge halkı maddi manevi büyük kayıplar yaşamıştır. Geri döndürülemeyecek olan yakınları için acılarını, acımızı paylaşıyoruz. Acıları büyüten ve canlı tutan öfke ile rant ve kar hırsını yeneceğimizi biliyoruz. 

6 Şubat'tan
17 Ağustos'a

Altı ayın ardından bölgede asbest, sıcaklık, altyapı, atıksu arıtma, temiz su temini, atıklar ve hijyen en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Sıcaklık artışları hem insanların hem de diğer canlıların yaşamını zorlaştırmaktadır. İçmek ve kullanmak üzere su bulamayan halk, diğer canlıları korumak ve sıcaktan yaşadıkları su kaybını dengelemek için çözüm bulamamaktadır. 

Bir yandan devam etmeye çalışan hayat, temel günlük ihtiyaçların karşılanmasını gerektirmektedir. Bölgede atıklar yönetilememektedir. Atıksu şebekeleri zeminde ve yeraltında oluşan kaymalar sonucunda büyük bir tahribata uğramıştır. Kanalizasyon hatlarında yer yer meydana gelen kırılmalar nedeniyle atıksuların yeraltı sularına ve toprağa karışmasının görmezden gelinmesi kabul edilebilir değildir. 

Hayatlarını devam ettirmeye çalışan halkın ticarette, satışta ve üretimde imkanları kısıtlanmıştır. Yapılması planlanan binalar için üretim alanları, verimli tarım arazileri kamulaştırılmaya çalışılmaktadır. Çocuğunu, eşini dostunu kaybeden insanların kalan yaşam alanları da ellerinden alınmak istenmesi kabul edilebilir değildir. 

Binalarda kullanılan asbestli malzemeler nedeniyle bölgede asbest kirliliği de oluşmaktadır. Bölgeden daha önce aldığımız numunelerde asbeste rastlanmıştır, 6. ayda almış olduğumuz numuneler için de analiz sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bölgede devam eden yıkımlar ve enkaz kaldırma çalışmaları sebebiyle toz, 6 ay sonra hala çok büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Yıkım kararı alınmış on binlerce bina olması bu vahşetin uzun süre devam edeceğini göstermektedir. Önümüzdeki on yıllar içinde bu nedenle oluşacak sağlık sorunlarını tetikleyecek bu uygulamalar kabul edilebilir değildir. Ayrıca enkaz/yıkım alanında yapılan ayrıştırma işlemleri halk sağlığının önemsenmediğini, halkın üzerine yıkılan evlerden çıkacak demirden kazanılacak paraya daha çok kıymet verildiğini görmek kabul edilebilir değildir. 

Süreç şeffaf işletilmemektedir. Başta sağlıklı yaşam hakkının yansıra bilgi edinme hakkı da dahil hak gaspları kabul edilebilir değildir. Yaşam ve sağlık başta olarak hakların korunmasına, sürecin olması gerektiği gibi yürütülmesine odaklı olmayan, kuralsız ve suça evrilmiş ‘çalışmalar’ ortadayken, sergilenen tablo, meslek örgütlerinin devre dışı bırakılması, birlikte çalışma taleplerimizin reddedilmesi de kabul edilebilir değildir. 

TMMOB
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

18.08.2023 01:58
Okunma Sayısı: 66