TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
15. ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUMUZ YAYINDA....

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 16.GENEL KURULUNA GİDERKEN...

 Değerli meslektaşlarımız,

 2022-2024 çalışma dönemimize pandemi koşullarını geride bırakıp normal yaşamımıza dönmek umudu ile başladık. Pandemi sürecinde zorunlu olarak alıştığımız sanal mecraların yanısıra üyelerimizle yüz yüze birlikte olabileceğimiz toplantı ve etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedefledik. 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş ve 20 Şubat 2023 tarihindeki Hatay depremlerinin yıkıcı etkileri ile sarsıldığımız bir dönemde üyelerimizle dayanışma içinde ve TMMOB İzmir İl Koordinasyonu çatısı altında bölgeye destek vermeye çalıştık.  Sahada gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın gözlemleri, resmi kurumlar tarafından paylaşılan veriler ışığında depremlerin çevre boyutuna ilişkin değerlendirme raporumuzu paylaştık. Pandemi sonrası tekrar uzaktan eğitime mahkum edilen öğrenci üyelerimiz için atölye çalışmaları düzenledik.

 Geçmişten bugüne; kamu, toplum ve doğa yararına olmayan politikaların sonuçlarını; ülkemizin doğal varlıklarının, yaşam alanlarının, ormanlarının, tarım alanlarının, meralarının yağmalandığı, yaşam kaynağımız olan hava, su ve topraklarımızın kirletildiği süreçler, yaşanan felaketler ile yaşamları, geleceğimizi kaybettiğimiz ağır bedellerle yaşıyoruz. Depremle gelen yıkım ve sonrasında yaşanan çevre ve yaşama hakkı ihlalleri bu sürecin bir göstergesi oldu.

16.Genel Kurulumuza girerken, 40 Yılı aşkın Çevre Kanunu ve Çevre Bakanlığı geçmişine sahip ülkemizin, çevre kalitesinin korunup geliştirildiğini, ülke yönetiminde ekonomik kalkınma ile doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim politikalarının etkin hale geldiğini söyleyemiyoruz. Çevre kalitesinin korunup geliştirilmesi, ülke yönetiminde ekonomik kalkınma ile doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim politikalarının etkin hale getirilmesi için,sürecin temel aktörü olan Çevre Mühendisliğinin yetkinliği ve istihdamının yok sayıldığı, bilim, mühendislik ve planlamadan uzak politikalar ile uzmanlık ve yetkinliğin, eğitim ve belge ticaretine, ranta kurban ediliyor.

 Ülkemizde ve kentimizde yurttaşlarımızın yaşam alanlarını ranta ve talana karşı korumak adına yaptığı mücadeleler; çevre sorunları ile toplumsal sorunlar arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu, çevrenin korunmadığı bir demokrasi olamayacağı gibi, demokrasinin olmadığı bir ülkede de çevrenin korunamayacağını göstermiştir. Çevre mücadelesi aynı zamanda bir yaşam mücadelesi, hak mücadelesi, emek mücadelesi, adalet mücadelesi, demokrasi mücadelesidir. Devletin ve mevzuatın korumadığı tam tersine doğa talanını kolaylaştırdığı günümüzde bölge halkı tarafından yürütülen mücadele çok daha önem kazanmaktadır. Kentimizdeki rant ve talan projelerine karşı TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu içinde mücadele verdik. Çeşme Turizm Projesi, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri, maden projeleri ile ilgili süreçlerde mesleki görüşlerimizi paylaştık.

 

2022-2024 Çalışma Dönemimizde asgari ücret tarifeleri, mesleki denetim ve proje vize süreçleri ile ilgili çalışmalarımızı geliştirdik, Oda Yönetim Kurulu’na ilettik. Mesleki haklar ve sertifikasyon süreçleri ile ilgili görüş ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştık. Resmi kurumlarla yürütülen süreçlerde; meslek alanımızla ilgili çevre mühendislerinin görevlendirilmesine yönelik taleplerimizi ilettik.

 

Bu süreçte ağırlaşan ekonomik koşullar ve yönetimsel tercihler nedeni ile Oda Yönetim Kurulu ile karşı karşıya kalan Oda emekçilerimizin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik taleplerinde yanlarında yer aldık.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak; ülkemizde ve kentlerimizde doğal varlıklarımızın korunarak geliştirilmesini yaşamsal bir olgu olarak değerlendiriyoruz. Çevre korumanın en kalıcı teminatı olarak sosyal gelişimin sürekli kılınması ve katılımcı çağdaş bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu anlayış ve inançla, mücadele yürüten toplum kesimleri ile dayanışma kararlılığımızı dile getiriyor, Bu süreçte taraf olduğumuzu; Yaşamın ve Kamu Yararı tarafında olduğumuzu tekrarlıyor; yurttaşlarımızın esenliği ve doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı; örgütlü birliğimizi güçlendirerek, ülkemizi adalet, eşitlik, barış ve bilim temelinde yeniden kurmak, insanımıza, doğamıza, yaşamımıza sahip çıkma inancımız ve kararlılığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu