TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ZORUNLU AÇIKLAMA
KAMUOYUNA

1 Haziran 2024 tarihinde Mühendisler Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Mühendisler - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"na Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırmızı’nın panelist olarak katılarak yaptığı konuşma üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
 
TMMOB, ilkelerinde açıkça ortaya konduğu gibi, emekten, halktan ve barıştan yana mesleki demokratik kitle örgütüdür. Anti-emperyalisttir, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.
 
TMMOB Genel Kurulları, Birlik bünyesindeki tüm odaları kapsayacak şekilde iki yıl boyunca izlenecek örgütlenme esaslarının ve yürütülecek çalışmalarının çerçevesinin çizildiği en üst organdır. İzlenecek sürece ilişkin tüm öneri ve eleştirilerin Genel Kurul salonunda yapılması gerekirken ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı veya Oda Yönetim Kurulu Üyeleri kürsü almamış, görüşlerini beyan etmemiştir. Aksine ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı, aynı gün düzenlenen ve TMMOB temel ilkeleri ile çalışma esaslarına temelden aykırı olan her türlü söylemin savunuculuğunun yapıldığı çalıştaya katılarak TMMOB ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla bir konuşma yapmıştır. Bu durum, örgütsel bütünlüğe aykırı olup demokratik merkeziyetçi anlayışa ters düşmektedir.

Kendisi çalıştaydaki konuşmasında TMMOB Genel Kurulu sonuç bildirgesi üzerine bilgi vermiş, sonuç bildirgesinde yer verilen anadille eğitim konusunda demokratik adımlar atılmasına ilişkin ifadeye “şerh” düşülmesi yönünde çalıştıklarını açıklamıştır. Bu konunun genel kurulun devam ettiği saatlerde ve üstelik TMMOB ilkeleri ile hiçbir şekilde bağdaşmayan söylemlere yer verilen bir platforma taşınmış olması etik olmadığı gibi üstlendiği göreve ve taşıdığı unvana saygısızlıktır. Savundukları söylem ve koymaya çalıştıkları şerh de antidemokratiktir ve TMMOB ilkelerine açıkça aykırıdır.
 
Emekten, doğadan, bilimden ve yaşamdan yana mücadeleye devam eden Oda bileşenleri olarak, TMMOB ÇMO Yönetim Kurulu Başkanının bu tavrını desteklemediğimizi meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kendisine, konuşmasında ifade ettiği mesleğimizin itibarsızlaşması sorununun çözümünün meslek örgütümüze karşı kurulmuş bir oluşumla işbirliği yapmaktan değil, Oda örgütlenmesini güçlendirmekten geçtiğini hatırlatırız.
 
Bir Oda Başkanı olarak kendisini ve Oda Yönetim Kurulunu TMMOB ilkeleri ve çalışma esaslarına uygun şekilde çalışmaya ve katıldığı çalıştayda Orman Mühendisleri Odası Başkanı tarafından ifade edilen Odamıza ilişkin söylemleri reddetmeye davet ediyoruz.

TMMOB ÇMO İstanbul Şubesi
TMMOB ÇMO İzmir Şubesi
TMMOB ÇMO Diyarbakır Şubesi
12.06.2024 10:44
Okunma Sayısı: 81
Fotoğraf Galerisi