TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Üyelik Koşulları

Madde 1

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Üyesi; TMMOB Tüzüğü‘nde üyelik ile ilgili hükümleri düzenleyen madde gereklerine uygun şekilde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip, 3458 sayılı yasa hükümlerine göre mühendislik mesleğini yürütmeye yetkili bulunan, medeni haklarını kaybetmemiş, mesleği yapmaya yasal olarak yetkili mühendislerden, yurt içi veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yurtdışı Çevre Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte veya bölümlerinden mezun olarak Çevre Mühendisliği lisans diplomasına sahip mühendislerdir.

01.01.0001 00:00
Okunma Sayısı: 2417