TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Şubemiz İstanbul Tabip Odası Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik Ödülleri kapsamında HİZMET Ödülü'ne layık görülmüştür

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 6 Şubat depremleri sonrasında etkilenen bölgenin çevre sağlığı sorunlarına ve özellikle asbest riskine dikkat çekerek önemli bir çalışma yürütmüş ve Hatay ilinde gerçekleştirdiğimiz asbest incelemesi sonuçlarını "Deprem Sonrası İnşaat ve Yıkıntı Atıklarında Asbestin İncelenmesi: Hatay Örneği" adlı rapor ile kamuoyuna sunmuştuk. 

Şubemiz bu  çalışmaları nedeniyle İstanbul Tabip Odası Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik Ödülleri kapsamında HİZMET Ödülü'ne layık görülmüştür.

Doğa, bilim ve emek odaklı çalışmalarımızı kamu ve toplum yararına sunmak Şubemizin bir geleneğidir. Mevcut yönetim anlayışı ve rant politikaları, doğa olaylarını felakete dönüştürmektedir. Bu anlayış değiştirilmezse, Türkiye, başta İstanbul depremi olmak üzere oluşabilecek doğa olaylarında çok daha büyük yıkımlarla karşı karşıya kalacaktır. Ekolojik yıkımlara ve toplum sağlığına dönük her türlü saldırıya karşı meslek disiplinimiz çerçevesinde mücadele eden Şubemiz bu yönde çalışmayı sürdürecektir. 

İstanbul Tabip Odası tarafından HİZMET Ödülü'ne layık görülmemiz gurur vericidir. Çalışmada emeği geçen 14.Dönem Şube Yönetim Kurulu üyelerimize ve Şube çalışanımıza emekleri için, aynı zamanda yol arkadaşlarımız olan, onurlu hekimliğin adresi İstanbul Tabip Odası'na bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederiz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 

Teknik İnceleme Raporu: Deprem Sonrası İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarında Asbestin İncelenmesi: Hatay Örneği raporumuza ulaşmak için buraya tıklayınız. 

İstanbul Tabip Odası'nın Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik Ödülü Jüri Üyeleri, Şubemize HİZMET Ödülü'ne layık görme GEREKÇESİ 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 1980’li yıllarda başladığı faaliyetlerine 1992 yılında kurumsal bir kimlik kazandırarak bir meslek odası olarak devam etmiştir. Bir meslek örgütü olmasına rağmen yalnızca üyelerinin mesleki gelişimi ve özlük hakları için değil, Anayasal bir hak olan çevre sağlığı hakkı ve ekoloji için de mücadele etmektedir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Odanın misyon ve vizyonu ile temel amaçları doğrultusunda İstanbul özelinde çalışmalarını yürütmektedir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da İstanbul’un çevre sorunlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmüş, uyarı ve önerilerini de çeşitli panel ve söyleşiler, basın açıklamaları ve raporlar üzerinde kamuoyuna sunmaya çalışmıştır. Odanın, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da su ve atık su, atık yönetimi, hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü ve mega projelerin yarattığı etkiler açısından İstanbul’un çevre durumunu ele aldığı İstanbul Çevre Durum Raporu, önceki raporlardan farklı olarak, olası bir depremde yaşanabilecek altyapı sorunları ve çevresel tahribatını da irdeleyen çok kıymetli bir belgedir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremleri deprem sonrası etkilenen bölgenin çevre sağlığı sorunlarına ve özellikle asbest riskine dikkat çekmiş ve bu kapsamda Hatay ilinde kalıntılar üzerinde asbest incelemesi yapmıştır. Bu çalışmayı, Deprem Sonrası İnşaat ve Yıkıntı Atıklarında Asbestin İncelenmesi: Hatay Örneği adlı rapor ile kamuoyuna sunan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu çalışma ile Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet ödülüne layık bulunmuştur.

12.03.2024 13:18
Okunma Sayısı: 58