TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Milas’ta Kamulaştırma Kararı İptal Edilsin!

Milas’ta Acele Kamulaştırma Kararı İptal Edilmelidir!

Muğla'nın Milas İlçesi İkizköy Mahallesinde yer alan, Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için geçtiğimiz yıl yüzlerce ağacın yok edildiği Akbelen Ormanları çevresindeki toplam 2024 dönümlük 190 parsel arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içerisinde zeytinlik ve tarım arazilerinin de yer aldığı bölgedeki acele kamulaştırma kararlarının Akbelen ile ilgili hukuki sürecin devam ederken alınması hem manidar hem de hukuksuzdur.

Bölgede zeytinlikleri yok ederek yıllardır yapılan madencilik faaliyeti, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’da belirtilen “3 km çevresinde zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” hükmüne aykırıdır. Dahası, maden sahasının genişletilmesi ve termik santralin saçtığı zehir nedeniyle insanlarımız köylerini terk etmek durumunda kalmıştır. Yapılan çalışmalar, Akbelen’de yapılacak maden faaliyetinin Çamköy Suçıktı kaynağına ve Bodrum’un içme suyu kaynaklarının beslenmesine ciddi zararlar vereceğini göstermektedir.

Hiçbir kamu yararı bulunmayan, toprağı, suyu ve havayı zehirleyerek insanları yerinden eden maden faaliyetine son verilmesi ve acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak,  sürecin başından itibaren dayanışma içerisinde olduğumuz İkizköy Halkının yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi  Yönetim Kurulu

13/03/2024

13.03.2024 13:11
Okunma Sayısı: 86
Fotoğraf Galerisi