TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO 32 Yaşında!
ÇMO 32 Yaşında!

Odamızın 32. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz!

Meslektaşlarımızın 1986 yılında İnşaat Mühendisleri Odasında örgütlüyken Çevre Mühendisleri Derneği’ni kurarak başlattıkları yolculuk, 23.05.1992 tarihinde 32. TMMOB Genel Kurulu’nda oy birliğiyle alınan kararla Çevre Mühendisleri Odası’nın kurulmasıyla devam etmiş, geçtiğimiz 32 yılda 11 şube, 7 temsilcilik ve 2 bölge temsilciliğinden oluşan örgütlülüğe kavuşmuştur.

Oda örgütlülüğümüzün büyümesine paralel olarak mesleki haklarımız da gelişmiştir. Çevre Mühendisliği, geçmişte bir mühendislik disiplini olup olmadığına yönelik tartışmalara maruz kalırken bugün başta Çevre Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta bir disiplin olarak yer edinmeye başlamıştır. Ancak mesleğimizin hak ettiği itibara ve yasal güvenceye kavuşması için halen yürünecek uzun bir yol, aşılacak pek çok engel bulunmaktadır. 

İktidarın doğayı ve çevreyi tüketilebilir bir kaynak olarak gören ekonomik ve politik anlayışı, yaşam alanlarını korumayı değil karlılığı artırmayı hedeflemektedir. Bu durum, yapılaşmanın ve kirli üretimin önündeki engellerin ortadan kaldırılması için mevzuatta da buna yönelik değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 1993 yılında yayınlanan ÇED Yönetmeliğinin bugüne kadar 23 kez değiştirilmesi, bunun en bariz örneklerinden biridir.
 
Çevre mevzuatında meslek disiplinimizin yetkilerinin artırılmaması, kanun yapıcıların “bilgisizlikleri”, “farkında olmamaları” vb. nedenlerden değil, aksine Çevre Mühendisliği disiplininin yıkım politikalarının önünde bir engel oluşturma potansiyelinin bilincinde olmalarından kaynaklanmaktadır. Tam da bu yüzden mesleki alanlarımızı yasa ve yönetmeliklerle farklı meslek gruplarına açıp mesleki itibarsızlaştırma süreci yürütmektedirler. Bu süreç, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında meslektaşlarımız arasındaki işsizlik oranını artırmakta veya onları düşük ücretlerle çalışmaya mahkûm etmektedir. 

Kamuda yeterli sayıda Çevre Mühendisi istihdamının sağlanmaması, denetim yükümlülüğünün danışman firmalara yüklenmesi, yerel yönetimlerde başta Temizlik İşleri Müdürlükleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlükleri olmak üzere atık yönetimi, kirlilikle mücadele alanlarında yeteri kadar meslektaşımızın istihdam edilmemesi, bu birimlerin müdürlerinin Çevre Mühendisi olması zorunluluğunun bulunmaması, altyapı ve arıtma tesisleri yapım ihale şartnamelerinde Çevre Mühendisi şartının aranmaması gibi pek çok sorun, kanun yapıcıların bilinçli politik yöneliminden kaynaklanmaktadır.

Uygulanan bu politikalarla ikili ilişkiler, “doğru” iletişim gibi sorunu bireysel beceri ve yeteneklere bırakan anlayışla baş edilemez. Bu politikalarla mücadelenin yegâne yolu, gücünü Oda örgütlülüğünden alan, başta TMMOB’nin bileşenleri olmak üzere tüm meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle dayanışma içinde yürütülen, kişilerin değil örgütlülüğün büyütüldüğü bir mücadele hattıyla mümkündür.

32. yılımızda Oda örgütlülüğümüz büyürken özellikle son yıllarda salt “meslek çıkarları” üzerinden oluşturulmaya çalışılan Oda kimliği, “Başkan” sıfatının ve kişisel kariyer hedeflerinin örgütlülüğün ve ortak aklın önüne geçmeye başlaması, mesleki hak kazanımlarımız için olduğu kadar yaşam alanlarımız için de tehdit oluşturmaktadır. 

Odamızın kuruluş yıldönümünde ÇMO İstanbul Şubesi olarak tüm üyelerimize ve kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz ki mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından ayrı görmeden her daim emekten ve halktan yana olan tutumumuz, ırkçılığa, gericiliğe ve savaşa karşı barıştan ve eşitlikten yana tavrımız, insan ve doğa sömürüsüne karşı yürüttüğümüz mücadele, mesleğimiz ve ülkemiz için savunmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz değerlerimizdir. 

Mesleğimizin hak ettiği değere ulaşmasının ve yaşam alanlarımızın korunmasının yolu, örgütlü bir toplum içinde güçlü bir ÇMO örgütlülüğünden geçmektedir.

Yaşasın ÇMO!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
23.05.2024 14:08
Okunma Sayısı: 95
Fotoğraf Galerisi