TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TORBA YASA`YA KARŞI EYLEMLİLİK ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

Değerli Meslektaşlarımız,

 
Bilindiği üzere Torba Yasa içinde yer alan düzenlemeler emekçi kesimlerin bugüne kadar kazanılmış olan haklarını da gasp etmekte, biz çalışanları kölelik koşullarına mahkum etmektedir. Yapılmak istenen değişikliklere karşı; TMMOB olarak DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ortak bir mücadeleyi genişletiyoruz. Bu mücadelede hepimize büyük bir görev düşmektedir.
 
01 Şubat Salı günü İstanbul‘dan, Diyarbakır‘dan, İzmir‘den, Trabzon‘dan yürüyüş kolları Ankara‘ya yola çıkacaktır. İstanbul‘dan yola çıkacak yürüyüş kolu;Gebze, Kocaeli, Bursa, Eskişehir‘e; Diyarbakır‘dan yola çıkacak yürüyüş kolu Urfa, Gaziantep, Adana, Mersin‘e; İzmir‘den yola çıkacak yürüyüş kolu, Aydın, Denizli, Uşak, Afyon‘a, Trabzon‘dan yola çıkacak yürüyüş kolu; Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale‘ye uğrayacaktır. Yürüyüş kollarını illerde karşılama ve uğurlama etkinliklerini, örgütlerimiz birlikte gerçekleştirecektir.
 
03 Şubat Perşembe günü saat 11.00‘de Ankara‘da TMMOB önünde mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve TMMOB çalışanları buluşulacaktır. DİSK, KESK, TTB‘li arkadaşlar ve etkinliğe katılacak emek ve demokrasi güçleri ile bir araya gelerek TBMM‘ye birlikte gidilecektir.  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen yasa tasarısına karşı DİSK, KESK ve TTB ile birlikte başlatılan eylem planına ilişkin olarak 28 Ocak 2011 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne bir mesaj göndermiştir. Söz konusu mesajı aşağıda üyelerimizle paylaşıyoruz.
 Saygılarımızla,
 
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBE YÖNETİM KURULU
 


 
 
TORBA YASA‘YA KARŞI EYLEMLİLİK ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
Sevgili Arkadaşlar,
AKP Hükümeti, iktidara geldiği ilk günden bu yana kapitalist küreselleşmenin hizmetinde emekçilerin aleyhine politikaları ardı ardına hayata geçirdi, geçirmeye devam ediyor. 
AKP; işçinin, memurun, emekçinin kısaca çalışanların haklarını gasp etmeye yönelik düzenlemeleri şimdi de "torba"ya sokarak önümüze getirdi. Siyasal İktidar, işçilerin, emekçilerin haklarını budamanın yolunu, toplumun beklentileri ile işçi gasplarını aynı yasanın içine koyarak arıyor. Bir yanda vergi affı, öğrenci affı, emekli maaşlarının iyileştirilmesi; diğer yanda ise daha fazla sömürü anlamına gelen esneklik, gençlere güvencesizlik, stajyer ve çırakların ücretlerinde düşüş, taşeronlaştırma, kadrolu çalışanlara sürgün Torba Yasa‘nın içinde yan yana. Buna ilave olarak patronlara vergi indirimleri, teşvikler ve destekler de yasanın içinde yer alıyor. 
AKP işçi emeklisine, af bekleyen öğrenciye, vergi borçlusuna diyor ki: "Yasa çıkarsa, emekliye zam, öğrenciye af, borçluya indirim var. Bak buna bile muhalefet ediyorlar." Oysa bu yasa ile hepimizin haklarına saldırıyor. Süslü maddelerin arasında ölümcül tuzaklar var. 
Sevgili Arkadaşlar,
Bizi bize düşürmeyi amaçlayan, haklarımızı, çocuklarımızın geleceğini gasp etmeyi amaçlayan bu yasayı kabul etmiyoruz! Bu yasaya teslim olmayacağız! Yılmadan, usanmadan mücadelemize devam edeceğiz! Torba Yasa içinde yer alan emekçi kesimlerin haklarını gasp eden düzenlemelere karşı DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ortak bir mücadeleyi genişletiyoruz. Bu mücadelede hepimize büyük bir görev düşüyor.
Sevgili Arkadaşlar,
31 Ocak Pazartesi günü tüm İKK‘larımız DİSK, KESK, TTB‘nin yerel örgütleri ile birlikte kitlesel basın açıklamaları yaparak kamuoyuna bu yasanın neleri içerdiğini bir kez daha anlatacak. 
01 Şubat Salı günü İstanbul‘dan, Diyarbakır‘dan, İzmir‘den, Trabzon‘dan yürüyüş kolları Ankara‘ya yola çıkacak. İstanbul‘dan yola çıkacak yürüyüş kolu, Gebze, Kocaeli, Bursa, Eskişehir‘e; Diyarbakır‘dan yola çıkacak yürüyüş kolu Urfa, Gaziantep, Adana, Mersin‘e, İzmir‘den yola çıkacak yürüyüş kolu, Aydın, Denizli, Uşak, Afyon‘a, Trabzon‘dan yola çıkacak yürüyüş kolu, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale‘ye uğrayacak. Yürüyüş kollarını illerde karşılama ve uğurlama etkinliklerini örgütlerimiz birlikte gerçekleştirecek.
03 Şubat Perşembe günü saat 11.00‘de Ankara‘da TMMOB önünde mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve çalışanlarımız buluşacağız. DİSK, KESK, TTB‘li arkadaşlar ve etkinliğimize katılacak emek ve demokrasi güçleri ile bir araya gelerek TBMM‘ye birlikte gideceğiz. 
Şimdi "Torba Yasa‘ya Hayır!" deme zamanıdır.
Hepimize kolay gelsin.
 
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

01.02.2011 00:00
Okunma Sayısı: 548