TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Toplantı Tarihi5 Aralık2020 Toplantı Sayısı007

 

Toplantı Tarihi   : 5 Aralık  2020

Toplantı Sayısı   : 007

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

(Çevrimiçi)

Karar: 065

Odamız mobil telefon (GSM) hatları için Türk Telekom A.Ş. ‘den hizmet alınmasına; mevcut aboneliklerin sonlandırılması ile mevcut hatların taşınması ve ihtiyaç duyulan yeni hatların tesisi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Oda İdari Müdürü Tülay KOÇ ‘a  yetki verilmesine karar verilmiştir.

Karar: 066

Odamız Genel Merkezinin yararlandığı internet, sabit telefon ve faks hizmetleri için Türksat A.Ş. ‘den hizmet alınmasına; mevcut aboneliklerin sonlandırılması ile mevcut hatların taşınması ve yeni aboneliklerin tesisi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Oda İdari Müdürü Tülay KOÇ ‘a  yetki verilmesine karar verilmiştir.

Karar: 067

İş Sağlığı ve Güvenliği , Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu için birimlerimizden gelen  üye önerilerinin değerlendirilmesi neticesinde komisyon üyelerimizin aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu:

Merkez: İlden KİBAR

Adana Şube: Serenay KARLIDAĞ, Esra KARAARSLAN

Ankara Şube:  Mete Emre ERGÜÇLÜ, Ömer ÇİMEN

Antalya Şube: Ümit ANT

Bursa Şube: Senem TANJU, Mehmet YİĞİTBAŞ

İstanbul Şube:   Ömür YAŞAYAN, Safiye Selin AKYOL

İzmir Şube: Şahin Hamarat, Müge Bağırgan, M. Caner İzmirligil

Kocaeli Şube: Tuğba COŞKUN EROĞLU , Emre OKUMUŞ

Mersin Şube:     DERYA YAYLAGÜLÜ

Samsun Şube:   Özge YILMAZ, Neslihan SARAÇ

Eğitim Komisyonu:

Merkez: Doğan YILDIRIM

Adana Şube:      Alaattin IŞIK

Ankara Şube :   Mustafa ALTUNEL, Dilek ORHAN

Antalya Şube:   Ahu Nur ŞAHİN

Bursa Şube:       Doç.Dr.Selnur UÇAROĞLU, Prof.Dr.F.Olcay TOPAÇ

İstanbul Şube:   Hakan DULKADİROĞLU, Doğu KELEŞ

İzmir Şube:         Prof.Dr. Abdurrahman Bayram, Prof.Dr. Deniz Dölgen, Efem Bilgiç, Dr.Öğr.Üyesi Hasan Sarptaş, E.Helil İnay Kınay, Nihan Öztürk, Prof.Dr. Nuri Azbar, Serhat Tanyeri, Doç. Dr.Serpil Özmıhçı, Yiğithan Kazancı, Kardelen Kelkitoğlu, Nazgül Melisa Kılıçoğlu

Kocaeli Şube:    Meltem ÇALIŞKAN ARPAZ, Furkan BORULDAY

Samsun Şube:   Sema ARIMAN, Kübra KÜÇÜK

Sosyal Etkinlikler Komisyonu:

Merkez: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Adana Şube:      Züleyha DAĞLI, Hakan GÜNGÖRDÜ

Ankara Şube :   Müge KARAMUSTAFA

Antalya Şube:   Ahu Nur ŞAHİN

Bursa Şube:       Nuray YEŞİL, Canpolat GÖRECEĞİZ

İstanbul Şube:   Çağla AYDIN VURAL, Dilek YÜKSEL

İzmir Şube: Müge Bağırgan, Sevcan Güloğlu, Arzu Yücel, Reşat Onur Aksoy

Kocaeli Şube:    Ezgi TOPARLAK , Elif GENÇ

Mersin Şube:     ALİ ENGÜR

Samsun Şube:   Kübra KÜÇÜK, Özcan ÇOLUK

 

Karar: 068

53 nolu karar gereğince;  Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonunun yükü ağırlaştığından, komisyonun güçlendirilmesi için Birimlerimizden ilave üye isimlerinin istenmesi üzerine üç Şubemiz tarafından bildirilen ve aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin  MHÇK‘ nda  görevlendirilmelerinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

Ankara Şube: Melih Türkay COŞAR

Antalya Şube: Çiğdem CENGİZ  

Izmir Şube:         E.HELİL İNAY KINAY, AHMET MUSTAFA GÜLEŞ , NİHAN ÖZTÜRK

 

Karar: 069

24 Kasım 2020 tarih ve  1733 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin Doç. Dr. Örgen UĞURLU olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 070

24 Kasım 2020 tarih ve  1721 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Kadın Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Kadın Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin Dilek YÜKSEL olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 071

24 Kasım 2020 tarih ve  1738 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Uzaktan Meslek İçi Eğitim ve Ölçümleme Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Uzaktan Meslek İçi Eğitim ve Ölçümleme Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin Doğan YILDIRIM olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 072

24 Kasım 2020 tarih ve  1735 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Maske ve Dezenfektan Üretiminde Mevcut Durum Çalışma Grubu oluşturulacağı bildirilmiş ancak dağıtım kısmında yer alan Odaların içerisinde Çevre Mühendisleri Odası`nın yer almadığı görüldüğünden, meslek alanımızı ilgilendiren söz konusu Çalışma Grubunda Odamızın da yer alması için  Birliğimize talepde bulunulmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 073

24 Kasım 2020 tarihli ve 1742 sayılı TMMOB yazısı ile; TMMOB Yönetim Kurulu`nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler  Çalışma Grubu`nda görev almak üzere  1301 sicil numaralı üyemiz Doç. Dr. Örgen UĞURLU`nun görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 074

 2020-2022 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası  Çalışma Raporunun ,   görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri üzere  Birimlerimize iletilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 075

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliğimiz 32. Maddesi gereğince, Oda Demirbaş Defterine kayıtlı malzemelerin sayımı için Ahmet DURSUN KAHRAMAN, Ahmet Avni ATAYOL ve İlden KİBAR`ın sayım kurulu olarak belirlenmesinin uygunluğuna, Birimlerimize bilgilendirme yapılarak; üçer kişilik sayım kurulu oluşturularak ,  2020 yılı içinde giren ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eşyanın cins, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle sayım cetvelleri düzenleyerek tutanak ile Oda Genel merkezine iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir.

Karar: 076

049 nolu karar gereğince Kongre ve Öğrenci kurultayı sekreterya görevi için talep oluşturularak Oda Merkezine iletilmesi hususunda  tekrar bilgilendirme yapılarak yeniden yazısı yazılması,  çevrimiçi şekilde gerçekleştirileceğinin bildirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 077

4 Aralık 2020 tarih ve 1803 sayılı TMMOB tarafından iletilen yazı ile TMMOB Burdur İl Koordinasyon Kurulu kurulmasın TMMOB Yönetim Kurulu`nun 3 Aralık 2020 tarihli toplantısında karar verildiği bildirilerek İKK temsilcisi/gözlemcisinin belirlenerek iletilmesi talebi üzerine Burdur ilinin Antalya Şubemiz etkinlik alanında olması nedeniyle Antalya Şubemize iletilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 Karar: 079

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası SÜMER (Sümer Eğitim Merkezi) Uygulama ve İzleme Yönergesinin 2021 yılı için revize edilmesi ve 2021 yılı eğitmen ve katılımcı ücretlerinin belirlenmesi amacıyla; Birimlerimiz tarafından değerlendirme yapılarak, görüş ve önerilerin Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar: 080

Pandemi süreci nedeniyle gerçekleştirilemeyen temsilcilik atamaları öncesinde yapılacak üye toplantısı ve seçimlerin  online ortamda  gerçekleştirilebilmesi amacıyla aşağıda yer alan takvimin Oda 2. Başkanı Kenan DOĞAN tarafından görüşme yapılarak iletilmesi, akabinde toplantıların gerçekleştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

TEMSİLCİLİK

ÜYE TOPLANTISI (Çevrimiçi)

ÜYE EĞİLİM YOKLAMASI (Çevrimiçi)

GAZİANTEP

19 Aralık 2020 Cumartesi

19:30 - 21:30

20 Aralık 2020 Pazar

10:00 - 21:00

AYDIN

22 Aralık 2020 Salı

19:30 - 21:30

23 Aralık 2020 Çarşamba

10:00 - 21:00

VAN

24 Aralık 2020 Perşembe

19:30 - 21:30

25 Aralık 2020 Cuma

10:00 - 21:00

DİYARBAKIR

26 Aralık 2020 Cumartesi

19:30 - 21:30

27 Aralık 2020 Pazar

10:00 - 21:00

DÜZCE

5 Ocak 2021 Salı

19:30 - 21:30

6 Ocak 2021 Çarşamba

10:00 - 21:00

TRAKYA

7 Ocak 2021 Perşembe

19:30 - 21:30

8 Ocak 2021 Cuma

10:00 - 21:00

KONYA

9 Ocak 2021 Cumartesi

19:30 - 21:30

10 Ocak 2021 Pazar

10:00 - 21:00

MUĞLA

12 Ocak 2021 Salı

19:30 - 21:30

13 Ocak 2021 Çarşamba

10:00 - 21:00

DENİZLİ

14 Ocak 2021 Perşembe

19:30 - 21:30

15 Ocak 2021 Cuma

10:00 - 21:00

TRABZON

16 Ocak 2021 Cumartesi

19:30 - 21:30

17 Ocak 2021 Pazar

10:00 - 21:00

 

Karar: 081

Çevre Mühendislerinin alması gereken brüt ücretleri belirlemiş olduğumuz deneyim yılı asgari ücretlerinin 2021 yılı için Çevre Mühendislerinin görev alanı (saha,ofis), Yetki/Sorumluluk derecesi, İşin niteliği (zorluk derecesi) ne göre de değerlendirilerek belirlemelerin yapılması ile ilgili üyemizden gelen talep uygun görülerek Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonumuza talebin iletilmesine karar verilmiştir.

Karar: 082

Üyelerimizden gelen talep üzerine; Çevre görevlisi vize sürecinin geçmesi sebebiyle yeni vize işlemi için 180 gün sonrasına süre verilmesi nedeniyle meslektaşlarımızın yaşadığı  mağduriyetin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yazışma yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 083

Odamız çalışanları için devam eden Kısa Çalışma Ödeneğinin Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Şubat 2021 yılına uzatılması sebebiyle iletilen tabloların güncellenerek uzatma kararından faydalanılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 084

11054 sicil numaralı üyemiz Vesile GÜL`ün istifa talebi gerekli koşulları yerine getirmesi nedeniyle uygunluğuna karar verilmiştir.

2958 sicil numaralı üyemiz Reşide ÖZCAN`ın istifa talebi gerekli koşulları yerine getirmesi nedeniyle uygunluğuna karar verilmiştir.

8802 sicil numaralı üyemiz ..........`ın istifa talebi , İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak çalışması sebebiyle red edilmiştir.

 

Karar: 085

Odamız 2021 yılı ajandası için Birimlerimiz tarafından tespit edilen, sponsor olacak firmalar ile sözleşme imzalanması sürecinde Şube Başkanlarımız tarafından öncelikle imza altına alınması için yetki verilmesine, ikinci imza için Oda Genel Merkezine iletilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

05.12.2020 00:00
Okunma Sayısı: 456