TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TOPLANTI TARİHİ: 31 EKİM2020 TOPLANTI SAYISI:004

 

Toplantı tarihi: 31 Ekim  2020

Toplantı Sayısı:004

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  İlden KİBAR,  Doğan YILDIRIM,  Özge ERGEN GÜVENÇ,   Ahmet KIRMIZI        

 

Karar: 030 

  Odamız Temsilcilik Yönetim Kurulu atamaları konusunda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli ve 16230 sayılı "Koronavirüs Ek Tedbirler" konulu Genelgesi uyarınca alınan İl Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlar ile "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler 01.12.2020 tarihine kadar ertelendiğinden" temsilcilik üye toplantıları ve eğilim yoklamalarının yapılamaması nedeniyle, son dönem temsilcilik yönetim kurullarının görevlerine devam etmesine,

Temsilcilik üye eğilimlerinin belirlenmesinin öneminden yola çıkarak, yeni temsilciliklerin atanması konusunun, genelge koşulları bitiminde temsilcilik üye toplantıları ve eğilim yoklamaları gerçekleştirilerek belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 031

Etkinlik Alanları Çalıştayı için çalışmaların başlatılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 032

Odamız "Mesleki Çalışmalar Komisyonu" nun adının "Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu" olarak değiştirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 033

TMMOB 45. Dönem V. Danışma Kurulu toplantısının 8 Kasım 2020 Pazar gününe ertelenmesi nedeniyle, aynı gün yapılması planlanan Oda Danışma Kurulu Toplantısı`nın 15 Kasım 2020 Pazar günü saat 13:00`te yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 034

AAT Teknik Personel Tebliği ve tebliğ kapsamında açılan AAT Sorumlu Personel Eğitimleri` nin iptali talebiyle;

            Bakanlık nezdinde girişimlerin başlatılmasına,

            Hukuki sürecin başlatılmasına,

            Oda bütünü olarak kamuoyu oluşturmak amacıyla ortak ve koordineli çalışmalar yürütülmesine,

            Diplomalarımızın değersizleştirilmesine yol açan eğitimlerde görev almış akademisyen ve meslektaşlarımıza, bu duruma ilişkin rahatsızlığımızı bildirir birer mektup gönderilmesine,

            Çevre Mühendisliği Bölümü akademisyenlerimizin ve meslektaşlarımızın, bu ve benzer eğitimlerde görev almamasına yönelik açık çağrı yapılmasına ve görev alanlar hakkında gerekli görüldüğü durumlarda Oda disiplin süreçlerinin işletileceğinin bildirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 035

Odamızın kullandığı sabit hat, gsm ve sms servisleri maliyetlerinin düşürülmesi için alternatif hizmet sağlayıcılardan teklif alınmasına ve üyelere avantaj sağlanmasının görüşmelere dahil edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 036

..... sicil numaralı üyemiz ....... `nün istifa talebi değerlendirilerek evrakları incelenmiş olup gerekli koşulları yerine getirmemesi sebebiyle istifasının reddinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 037

               Ücretli çalışan Çevre Mühendisleri için 2019 yılı aylık brüt asgari ücretin;

            A grubu (10 yıl ve üzeri deneyimli) Çevre Mühendisi için 11.000 TL

            B grubu (5-10 yıl deneyimli) Çevre Mühendisi için 8.000 TL

olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 038

Bir sonraki Oda Yönetim Kurulu toplantısının 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11:00`de yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.   

 

31.10.2020 00:00
Okunma Sayısı: 241