TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Toplantı Tarihi21 Kasım 2020 Toplantı Sayısı006

 

Toplantı Tarihi  : 21 Kasım 2020

Toplantı Sayısı  : 006

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 44

Av. Gülşah DENİZ ATALAR ile yapılmış olan mevcut sözleşmenin iptal edilerek Av. Hülya YILDIRIM`la sözleşme imzalanarak Odamız adına hukuk işlemlerini yürütmek ve hukuki süreçlerde Odamız`ı temsil etmek üzere Vekalet verilmesine;

Karar: 45

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 15. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu toplantısında alınan "Temsilcilik atamaları için temsilciliklerle çevrimiçi toplantı düzenlenerek görüş ve önerilerin alınması, eğilim toplantısı ve seçimler için yöntem belirlenmesi;" eğilim kararı doğrultusunda, Oda İkinci Başkanı Kenan DOĞAN tarafından Temsilciliklerle ön görüşme sağlanması, gerekmesi durumunda bir sonraki Oda Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde OYK üyeleri ve temsilciliklerin katılımıyla çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmesine;

Karar: 46

Oda Danışma Kurulu toplantılarının, 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 15. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu toplantısında alınan "Oda Danışma Kurulu toplantılarının 3 ayda bir yapılması ve ihtiyaç durumunda ek toplantılar düzenlenmesi" eğilim kararına uygun olarak gerçekleştirilmesine;

Karar: 47

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 15. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu toplantısında alınan "Oda logomuzun tüm birimlerimizde aynı şekilde kullanımının sağlanmasının kurumsallık açısından önemi değerlendirilerek Oda Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili çalışma yapılması" eğilim kararı doğrultusunda; logo, antetli kâğıt, sunum ve benzeri öğeleri de içerecek bir Kurumsal kimlik çalışması başlatılmasına, çalışma için Ahmet Avni ATAYOL ve Özge ERGEN GÜVENÇ`in görevlendirilmesine;

Karar: 48

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 15. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu toplantısında alınan "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapılması ve meslek alanımıza ilişkin çeşitli mesleki yeterlilik eğitimlerinin Odamız tarafından verilmesi için yetki alınmasına yönelik çalışma yapılmasına, öncelikle daha önceki yıllarda Kocaeli ve İzmir Şubelerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirilmesine ve bu konudaki çalışmaların SÜMER birimi tarafından gerçekleştirilmesi" eğilim kararı doğrultusunda, kararda belirtilen çalışmaların SÜMER Birimimiz tarafından gerçekleştirilmesine, çalışmaların takibi ve ilgili Kurumlar nezdindeki görüşmeler için Doğan YILDIRIM ve Ahmet KIRMIZI`nın görevlendirilmesine;  

Karar: 49

Oda düzenli etkinliklerinden olan Öğrenci Kurultayı`nın ve Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi`nin düzenlenmesi için Birimlerimizden talep toplanmasına yönelik olarak Oda Genel Merkezi tarafından yazışma yapılarak, Birimlerimizden çalışma yöntemi, takvim, program, taslak bütçe, sürece dair öngörüleri ve Kongre veya Kurultayın Sekreterya görevinin neden talep edildiğine dair bilgilendirmeleri içeren talep yazılarının 2 Aralık 2020 tarihine kadar Oda Genel Merkezi`ne iletmelerinin istenmesine;

Karar: 50

15. Dönem Oda Bilim Danışma Kurulu için Birimlerimiz tarafından bildirilen üye önerileri değerlendirilerek; mesleki hak ihlali kapsamında açılan eğitimlerde (Çevre görevlisi, AAT eğitimleri vb.) görev alan uzman/akademisyenlerin listeden çıkarılmasına, iletilen listelerde yer alan ve daha önce ön görüşme yapılmamış diğer isimler ile Birimlerimiz tarafından iletişime geçilerek teyit alınması durumunda Oda Bilim Danışma Kurulu`nda üye olarak yer almalarına, teyit görüşmelerinin Birimlerimizce gerçekleştirilerek 25 Kasım 2020 tarihine Oda Genel Merkezi`ne bildirilmesinin istenmesine, ilerleyen süreçlerde Oda ihtiyaçları doğrultusunda gelecek önerilerin değerlendirilerek Kurula yeni üyeler eklenebilmesine;

Karar: 51

Odamız İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim ve Sosyal Etkinlikler komisyonlarının oluşturulabilmesi amacıyla Birimlerimizden talep edilen üye önerilerinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle konunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine,

Belirtilen komisyonlardan sorumlu OYK üyesi olarak, İlden KİBAR (İSG Komisyonu), Ahmet Dursun KAHRAMAN (Sosyal Etkinlikler Komisyonu) ve Doğan YILDIRIM`ın (Eğitim Komisyonu) görevlendirilmesine;

Karar: 52

Devir-teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Oda Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine ve işlemlerin 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe kadar tamamlanmasına;

Karar: 53

15. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu toplantısında alınan "Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonunun yükü ağırlaştığından, komisyonun güçlendirilmesi için Birimlerimizden ilave üye isimlerinin istenmesi" eğilim kararı doğrultusunda, Birimlerimizden MHÇK‘da görevlendirilmek üzere ilave üye isimlerinin talep edilmesine;

Karar: 54

Odamızın vergi, SGK vb. kamu borçlarının yapılandırılması amacıyla, Oda Mali Müşaviri`nin gerekli girişimlerde bulunarak Oda Yönetim Kurulu`na bilgi aktarımında bulunmasına;

Karar: 55

Odamız teknik personelinin Odamız eğitimlerinde eğitmen olarak görev almaları durumlarında; görevli personele mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar için ek ücret ödenmemesine, mesai saatleri dışında gerçekleştirilen çalışmalar için fazla mesai ücreti ödenmesine, ayrıca eğitmen ücreti ödenmemesine;

Karar: 56

15. Olağan Genel Kurul kararları doğrultusunda, Odamız eğitimlerinde eğitmen olarak görev alan asil ve yedek Oda, Şube ve Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyelerine eğitmen ücreti ödenmemesine;

Karar: 57

Odamız mali işleyişi kapsamında, ödemelerin ayın belirli günlerinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak Oda Genel Saymanı İlden KİBAR tarafından çalışma yapılmasına;

Karar: 58

Oda personeli, Oda avukatı, Oda mali müşaviri ve hizmet alınan diğer kurum/kuruluş/kişiler ile KVK sözleşmelerinin yapılmasına,

Karar: 59

Odamız bilişim altyapısına ilişkin veritabanının yedeklenebilmesi amacıyla gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasına;

Karar: 60

Odamız 2021 yılı ajandasının 14cm*2cm boyutlarında, spiral kapaklı olarak yapılmasına, aidat borcu olmayan üyelerimizin adreslerine kargo ile gönderilmesine, genel dağıtımın üyelere bilgi verilerek Birim adresleri üzerinden yapılmasına,

olarak belirlenmesine,

Sponsorluk tip sözleşmesinin hazırlanarak Birimlerimize iletilmesine, Birimlerimizce yapılacak sponsorluk sözleşmelerinin en geç 10 Aralık 2020 tarihine kadar Oda Genel Merkezine gönderilmesinin istenmesine;

Gönderilecek sözleşmelerin üzerine bilgi notu hazırlanarak ajandanın dağıtım noktalarının belirtilmesine,

Karar: 61

Odamız 15. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen, "TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği" ile "TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER) ve Belgelendirme Yönetmeliği"ne ilişkin değişiklik ve ekleme önerilerinin incelenmek üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne gönderilmesine;

Karar: 62

Üyelerimizin Sosyal Güvenlik kayıtları ile ilgili bilgi istenmesi ve bu kayıtlara Odamız tarafından erişim sağlanması amacıyla ilgili Kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına;

Karar: 63

Antalya Şubemiz`in 18.11.2020 tarihli ve 2020.ÇMO.ANT.0113 sayılı yazısı ile Oda Genel Merkezince değerlendirilmek üzere iletilen ARÜV Çevre Müh. Müş. Hizm. San. Tic. A.Ş.`nin talep yazısı ile ilgili olarak; yazının Birimlerimize iletilerek konunun üye ve BTB`li firma görüşlerine açılıp gelen görüşlerin ortaklaştırılması ardından Oda Genel Merkezine iletilmesinin istenmesine;

Karar: 64

Bir sonraki Oda Yönetim Kurulu toplantısının 5 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 11:00`da gerçekleştirilmesine;

 

Karar verilmiştir.

 

21.11.2020 00:00
Okunma Sayısı: 273