TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları2006/25-ÇOB-ÇYGM)

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

SAYI     : B.18.0.ÇYG.0.04.03.167.01/15506-61143                                                                                        11 ARALIK 2006

KONU  : Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları

 

 

......................... VALİLİĞİNE

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

 

GENELGE

(2006 / 25)

 

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esaslar 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Sözkonusu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (j) bendi ile tıbbi atık üreticileri oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak ve yılsonu itibari ile Valiliğe göndermekle; 9 uncu maddesinin (i) bendi ile de belediyeler sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak ve bu bilgileri yıl sonu itibari ile Valiliğe göndermekle yükümlü tutulmuşlardır.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi ise mülki amirlerin görev ve yetkileri ile ilgili esasları düzenlemekte olup, bu maddenin (b) bendine göre il sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgilerin sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden temin edilmesi, değerlendirilmesi ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlığa gönderilmesi; (c) bendine göre de tıbbi atık taşıma lisansı verilen araç, belediye ve firmalar ile ilgili bilgilerin yıl sonunda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde tıbbi atık yönetimi ile ilgili mevcut durum hakkında düzenli, güvenilir, hızlı ve sürekli güncellenebilen bir envanter ve bilgi bankasının oluşturulabilmesi, ancak illerde yapılan çalışmaların düzenli, zamanında, tam ve birbiriyle uyumlu bir şekilde Bakanlığımıza gönderilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu amaçla, yapılan çalışma ve toplanan bilgilerin Bakanlığımıza iletilmesinde kullanılmak üzere "Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Uygulamaları", "Belediye Yönetmelik Uygulamaları" ve "Lisanslı Firma ve Araçlar" başlıklarını taşıyan tablolar oluşturulmuştur. Sözkonusu tablolara Bakanlığımızın http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ internet adresinin "tıbbi atıklar" ile ilgili bölümünden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, 2002/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu doğrultuda, bundan sonra yapılacak çalışmalarda yukarıda belirtilen tabloların kullanılması ve 2006 yılı sonu itibari ile Yönetmeliğin ilinizdeki uygulanma durumu ile ilgili bilgilerin belirtilen tablolar kullanılmak suretiyle 31.12.2006 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi; Yönetmeliğin uygulanması konusunda azami hassasiyet gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Osman PEPE

Bakan

 

Dağıtım: Valilikler

 

23.06.2011 17:13
Okunma Sayısı: 222