TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SULAK ALANLAR TEBLİĞİTEBLİĞ NO: 5)

 

Resmi Gazete Tarihi : 20 Haziran 2009
Resmi Gazete Sayısı: 27264

Çevre ve Orman Bakanlığından:

SULAK ALANLAR TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: 5

15/3/1994 tarihli ve 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip, 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Ramsar Sözleşmesinin (Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 17/5/2005 tarihli ve 25918 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği‘nin 24 üncü ve 25 inci maddeleri uyarınca uluslararası listeye dahil edilerek koruma altına alınan Kuyucuk Gölünün sınırlarını gösteren kroki ile sınır koordinatları ektedir.

Bu alandaki koruma ve kullanım esasları, Sözleşme Hükümlerine uygun olmak üzere 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un 13 üncü maddesi ile Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, alanın korunmasında yukarıda sözü edilen ulusal mevzuat ve uluslararası Sözleşme hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlüdür.

Söz konusu alanla ilgili olarak yapılacak tüm planlama faaliyetlerinde Ramsar Sözleşmesi ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. Bu alanda daha önce hazırlanmış her türlü planlama, programlama, projelendirme, koruma ve yönetim çalışmaları, bir yıl içinde sulak alanlarla ilgili ulusal mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine uyumlu hale getirilir.

Gerçek ve tüzel kişilere verilecek izin, tesis edilecek bina hakkı, mülkiyetin gayri ayni haklar ile yapılacak tesisler ve kullanma ile ilgili işlemler için bu mevzuat hükümleri esas alınarak uygulama yapılır.

Söz konusu alanın sınırları 1/25.000 ölçekli haritalara işlenmiş olup, sınır koordinatları ile birlikte ilgili kurum ve valiliklere intikal ettirilir.

Tebliğ olunur.

23.06.2011 16:04
Okunma Sayısı: 289