TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SULAK ALANLAR TEBLİĞİTEBLİĞ NO: 4)

 

Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2005
Resmi Gazete Sayısı: 25722

Çevre ve Orman Bakanlığından:

SULAK ALANLAR TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 4)

28/12/1993 tarihli ve 3958 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ve 15/3/1994 tarihli ve 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip, 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmesinin (Ramsar) 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 30/1/2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca uluslararası listeye dahil edilerek koruma altına alınan Yumurtalık Lagünü (Ek-1), Meke Maarı (Ek-2) ve Kızören Obruğu (Ek-3) sulak alanlarını tanımlayan krokiler ile sınır koordinatları ekte verilmektedir.

Bu alanlardaki koruma ve kullanım esasları, Sözleşme Hükümlerine uygun olmak üzere 4856 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, alanların korunmasında ve kullanılmasında yukarıda sözü edilen Yönetmelik ve Sözleşme hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlüdürler.

Söz konusu alanlarla ilgili olarak yapılacak tüm planlama faaliyetlerinde Ramsar Sözleşmesi ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. Bu alanlarda daha önce hazırlanmış her türlü planlama, programlama, projelendirme, koruma ve yönetim çalışmaları bir yıl içinde "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği" hükümlerine uyumlu hale getirilir.

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde tanımlanan Sulak Alan Koruma Bölgelerinde gerçek ve tüzel kişilere verilecek izin, tesis edilecek bina hakkı, yapılacak tesisler ve kullanma ile ilgili işlemler için "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği" hükümleri esas alınarak uygulama yapılacaktır.

Söz konusu alanların sınırları 1/25.000 ölçekli haritalara işlenerek, sınır koordinatları ile birlikte ilgili kurum ve valiliklere intikal ettirilecektir.

İlgili gerçek ve tüzel kişilere tebliğ olunur.

 

 

Adana-Yumurtalık Sulak Alan Ekosistemi Ramsar Sınır İstasyonları Koordinatları

(UTM Projeksiyon Sistemi, Grid Bölgesi 36 S)

Sınır İstasyon No

X

Y

 

Sınır İstasyon No

X

Y

1

736748

4071731

25

731438

4059082

2

738178

4071065

26

731147

4058899

3

738863

4069883

27

730802

4059766

4

739615

4068761

28

731262

4060493

5

740997

4070125

29

729698

4062033

6

741906

4069731

30

729571

4062504

7

743694

4068767

31

729631

4062872

8

745719

4067149

32

728898

4063070

9

746198

4065494

33

727924

4064277

10

745161

4063918

34

728159

4065427

11

742446

4063312

35

729177

4066694

12

738288

4060633

36

730335

4067252

13

737506

4058754

37

730935

4067081

14

737391

4054820

38

730620

4067694

15

734748

4051698

39

731602

4068889

16

731650

4050043

40

732233

4069190

17

730686

4048389

41

732693

4068876

18

729395

4048504

42

733347

4069283

19

729001

4051134

43

733899

4069155

20

730559

4053401

44

734160

4069810

21

731925

4055180

45

734948

4071028

22

730959

4057244

Ramsar Alanı

19.853 ha

23

730232

4057839

24

730874

4058190

 

23.06.2011 16:03
Okunma Sayısı: 228