TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SERAGAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI EĞİTİMİ

Eğitim Adı

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, EMİSYON TİCARETİ MEKANİZMALARI VE SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI

Eğitimin Verileceği Tarih

13-14 EYLÜL 2014

Saat

10:00 - 17:00

Eğitim Verileceği Yer

Alba Hotel Yüksel Cd. No: 19 Kızılay ANKARA


Eğitmen Bilgileri

Evren TÜRKMENOĞLU - Kimya Mühendisi

Eğitimin Amacı ve Faydaları

  

17 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan "SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK" ile Türkiye‘de Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması uygulanmaya başlanacaktır. 22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan "SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ" ile sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. . Bu kapsamda ÇMO tarafından düzenlenmekte olan eğitim ile yönetmelik kapsamında giren tüm tesislerin ve bu alanda faaliyet gösterecek kuruluşların kısa süre sonra uygulanmaya başlanacak yöntemler konusunda ve uluslararası standartlar hakkında bilgi edinmeleri ve yönetmelik uygulanmasına hazırlıklı olmaları amaçlanmaktadır.

 

Eğitim sonucunda katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

 • İklim Değişikliği Politikaları ve Uluslararası Müzakereler
 • Esneklik Mekanizmaları
 • Karbon Piyasaları
 • Gönüllü Karbon Piyasaları
 • Emisyon Ticareti Sistemleri
 • Çeşitli Ülkelerdeki ETS Yaklaşımları
 • Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Prensipleri
 • 17 Mayıs 2014 tarihli Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi hakkında Yönetmelik prensipleri detayları
 • 22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ prensipleri detayları

 

Eğitimin Kapsamı

 • İklim Değişikliği Olgusu
 • Türkiye‘nin İklim Değişikliği Politikaları ve Uluslararası Müzakereler
 • Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları (JI, CDM, ETS)
 • Gönüllü Karbon Piyasaları
 • Avrupa Birliğinin Emisyon Ticareti Sistemi ve diğer Uluslararası emisyon ticareti sistemleri
 • Uygulamalı Emisyon Ticareti Oyunu
 • Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Prensipleri
  • Tesis ve kaynak akış kategorileri
  • Kademeler ve belirsizlikler
  • İzleme yöntemleri
  • İzleme planları ve yıllık emisyon raporları
  • Hesap ve ölçüm temelli izleme yöntemleri
  • Raporlama ve doğrulama prensipleri
  • İzleme ve raporlama örnekleri
 • 17 Mayıs 2014 tarihli Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi hakkında Yönetmelik prensipleri detayları
  • Temel prensipler
  • İzleme ilkeleri
  • Doğrulayıcılar
  • Doğrulama işlemleri
  • Raporlama
  • İkincil düzenlemeler
 • 22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ prensipleri detayları
  • Temel Prensipler
  • İzleme Planına İlişkin Genel ve Teknik Hususlar
  • Emisyonlarının İzlenmesine Dair Usul ve Esaslar
  • Hesaplama ve Ölçüm Temelli Yöntem
  • Veri Yönetimi ve Kontrolü
  • Raporlama Koşulları

Katılımcı Sayısı

20 Kişi

Eğitim Ücreti

ÇMO Üyeleri : 600 TL

BTB‘li Firmalarda Çalışanlar :  750 TL

Diğer : 1200 TL

 

Eğitim ücretini Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şb. 4213 - 744819                                                                                                                       IBAN : TR870006400000142130744819  nolu hesap numarasına yatırabilir ya da Şubemiz POS cihazına Bonus Kartınızla 4 taksitle ödeyebilirsiniz.

 

NOT I : Eğitime katılım sağlayacak üyelerimizin 2014 yılı dahil olmak üzere aidat borçlarının olmaması gerekmektedir.

NOT II : Eğitime katılım için 9 Eylül 2014 tarihine kadar ön kayıt yaptırılması ve eğitim ücretlerinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir. 9 Eylül 2014 tarihinden sonra ön kayıt alınmayacaktır. Eğitim ücretini bu tarihe kadar yatırmayanların ön kayıtları dikkate alınmayacaktır. 9-12 Eylül tarihleri arası eğitim ücreti yatıracakların kontenjan bilgisi aldıktan sonra ücretlerini yatırmaları rica olunur.

Eğitim Ücretine Dahil olanlar:

·         Ders Notları

·         Yemek ve İkramlar

·         Katılım Belgesi

Kayıt Bilgileri

Kayıtlarınızı 0312 419 80 76 numaralı telefondan veya deniz@cmo.org.tr  adresine adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi, oda sicil numaranızı ve eğitimin adını belirterek yapabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Hatay 2 Sokak No:24/16 Kızılay - Çankaya / ANKARA

TEL: 312 419 80 76

FAKS: 312 419 80 74

E-POSTA : cmoankara@cmo.org.tr

Eğitimin İçeriği

  

1. GÜN

 

1.     İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (30 dakika)

a.     İklim değişikliği olgusu

b.     IPCC - senaryolar, bilimsel temeller (sera gazları, gwp, küresel emisyon kaynakları)

c.     Ülkelere göre sera gazı emisyon (tarihsel ve son yıl durumu)

d.     Sözleşme ve protokol (prensipler, yükümlülükler, gruplar, organlar, cop/mop)

e.     Esneklik mekanizmaları

f.      Müzakereler (ülkelerin genel pozisyonları, bali-katar toplantıları ve sonrası)

 

2.     TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI (30 dakika)

a.     Sözleşme ve protokole katılım süreci

b.     Ulusal idari yapı (İDKK, çalışma grupları, ÇŞB vs)

c.     İDES ve İDEP (genel amaç, sektörler, örnek eylemler vb.)

d.     Müzakere pozisyonu

 

3.     EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ (30 dakika)

a.     Proje ve piyasa temelli sistemler

b.     CDM/JI/VER piyasa verileri

c.     küresel ets sistemleri (dünya haritası) ve bağlantılar

d.     ETS‘lerin temel öğeleri (kapsam, tahsis, MACCs ...)

e.     CCX, NZ-ETS, AU-ETS, BOCM, EU-ETS

f.      EU-ETS

                                          i.    Tarihçe ve genel prensipler

                                         ii.    2003/87/EC ve MRV-A yönetmelikleri

                                        iii.    Uygulama takvimleri (yıllık)

4.     ETS OYUNU (1 saat)

 

5.     İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (1. Bölüm) (2 saat)

a.     AB-MRV sistemi genel prensipleri

b.     Kapsam (sektörler, alt sınırlar,vb )

c.     Tesis ve kaynak akış kategorileri

d.     Kademeler ve belirsizlikler

e.     izleme yöntemleri (hesaplama/ölçüm, standart/kütle dengesi, kademesiz yöntem, asgari yöntem)

f.      makul olmayan maliyetler ve teknik olarak uygulanabilirlik

g.     izleme planları ve yıllık emisyon raporları (kapsam, vb)

 

6.     Soru ve Cevaplar (1 saat)

 

 

2. GÜN

 

7.     İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (2. Bölüm) (1 saat)

a.     Hesaplama temelli yöntem

                                          i.    Temel prensipler

                                         ii.    Faaliyet verilerinin izlenmesi

                                        iii.    Hesaplama faktörleri

b.     Ölçüm temelli yöntem

                                          i.    Temel prensipler

                                         ii.    SEÖS

8.     İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (3. Bölüm) (2 saat)

a.     Raporlama ve doğrulama prensipleri

                                          i.    Rapor içreği ve raporlama prensipleri

                                         ii.    Doğrulayıcılar ve doğrulama döngüsü

b.     Örnekler

                                          i.    Enerji hesap örneği

                                         ii.    Proses hesap örneği

                                        iii.    CEMS örneği

                                        iv.    Belirsizlik Hesaplaması

 

9.     ÖRNEK İZLEME PLANI ÇALIŞMASI (2 saat)

 

10.   SG EMİSYON TAKİP YÖNETMELİĞİ (1 saat)

a.     Temel prensipler

b.     Kapsam

c.     İzleme ilkeleri

d.     Doğrulayıcılar

e.     Doğrulama işlemleri

f.      Raporlama

g.     İkincil düzenlemeler

11.   Soru ve Cevaplar (1 saat)

 

27.08.2014 00:00
Okunma Sayısı: 447