TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Eğitim Adı

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih

15-16 Kasım 2014

Saat

10:00 - 17:00

Eğitim Verileceği Yer

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

   Hatay 2 Sokak No:24/16 Kızılay ANKARA

Eğitmen Bilgileri

Av. Emre Baturay ALTINOK

Mehmet AŞKINER- Çevre Mühendisi

Eğitimin İçeriği

  

·       TMMOB ve Oda Mevzuatı ve Bilirkişilik İlkeleri

·       Hukuksal Çerçeve

·       Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları

·       Çevre Mevzuatı

·       Bilirkişilik Raporlarının Hazırlanması

·       Kamulaştırmanın Sosyal ve Ekonomik Etkileri

·       Sınav

Eğitimin Kapsamı

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik gereği hazırlanan "TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar" da TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 10 Şubat 2007 tarih ve 239 kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esasları gereği Odamız, 2015 yılı bilirkişi listelerini, sadece belge verdiği meslek mensuplarından oluşturmak zorundadır.

İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişilik yetki belgesi verilmesi sürecine ilişkin olarak zorunlu eğitim ve belgelendirme çalışmaları Odamızca devam etmektedir.

Bilirkişi Eğitimi Neden Önemlidir

Artan çevre problemleri ve Avrupa Birliği Mevzuatı‘na uyum çalışmaları, konusu çevre ve doğal yaşama müdahale olan birçok konunun yargıya taşınmasını sağlamıştır. Bu sürecin artarak devam edeceği öngörülmektedir. Elbette, davaları karara bağlayan hakimler, doğru karara ulaşabilmek için zaman zaman bir uzman yardımına ihtiyaç duyarlar. Bilirkişiler, adaletin doğru bir şekilde tecelli etmesini sağlamak için çalışan insanlara, ihtisas alanlarında edindikleri bilgi ve tecrübeleri, gözlemlerini, araştırmalarını, değerlendirmelerini ve söyleşilerini bir rapor halinde sunan kimselerdir. Odamızdan Bilirkişi Eğitimi alarak bir bilirkişi olabilir ve aşağıda saydığımız avantajları elde edebilirsiniz.

-          Bilirkişilik yaparak mevcut mesleğiniz (Çevre Mühendisliği) ile ilgili güncel mevzuattan sürekli haberdar olabilirsiniz.

-          Bilirkişilik yaparak kazancınızı arttırabilirsiniz.

-          Diğer meslek dallarından kimselerle tanışarak, kolektif çalışma yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

-          Bilirkişilik yaptığınız konu ile ilgili araştırmalarınız ve tanıştığınız insanlar ile birlikte kariyerinize yeni katkılar sağlayabilirsiniz. 

Katılımcı Sayısı

20 Kişi

Ücret

ÇMO Üyeleri (Aidat Borcu Bulunmayan) : 300 TL

Hesap No: İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 4213 744819

IBAN : TR870006400000142130744819

Eğitim Ücretine Dahil olanlar:

·  Ders Notları (CD Halinde)

·  Yemek ve İkramlar

·  Başarı Sertifikası

Kayıt Bilgileri

Kayıtlarınızı deniz@cmo.org.tr; cmoankara@cmo.org.tr adresine adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi, oda sicil numaranızı ve eğitimin adını belirterek yapabilirsiniz.

 

NOT: Eğitim, yılda bir kez gerçekleştirilmektedir. Bilirkişilik yapacak kişilerin en az 3 yıldır Odaya kayıtlı bulunmaları gerekmektedir. 

13.10.2014 00:00
Okunma Sayısı: 50