TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
YENİ BASIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

TMMMOB ÇEVRE MÜH. ODASI MERSİN ŞUBESİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU 9-10 ARALIK 2017 TARİHLERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin Şube 20.12.2017 (Son Güncelleme: 20.12.2017 16:37:46)

TMMMOB ÇEVRE MÜH. ODASI MERSİN ŞUBESİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU 9-10 ARALIK 2017 TARİHLERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  

TMMOB Çevre müh odası genel merkez yönetim kurulu üyeleri, ÇMO Adana şube başkanı, ÇMO Bursa şube başkanı, ÇMO Mersin şubesi üyeleri, Ziraat müh odası başkanı, Harita müh. Odası başkanı, kent konseyi başkanı, TMMOB Mersin İKK kadın çalışma gurubu başkanı ve üyeleri ile konukların katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Açılış konuşmasını yapan ÇMO Mersin Şubesi kurucu başkanı Zehra Kokmaz Oda çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi;

"Değerli konuklar kısaca sizlere tarihi sürecimizle ilgili bilgi vermek istiyorum, 1970 yıllarda çevre sorunlarının çözümüne yönelik dünyada yükselen çevre hareketlerine karşı ülkemizde kayıtsız kalmamış ve bu alanda birtakım yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla beraber üniversitelerde de teknik eğitimler verilmeye başlanmıştır. Ege üniversitesi inşaat fakültesi Çevre Mühendisi bölümü açılmıştır. Daha sonra ODTÜ, İTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede ÇEVRE MÜH bölümleri açılmıştır. Şu anda 34 üniversitemizde Çevre Müh eğitim verilmektedir.

1980‘li yılların başında bir meslek disiplini olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisleri ilk olarak İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) bünyesinde bir araya gelmişlerdir. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte İMO bünyesinde çalışmalarını mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümüne odaklayan Çevre Mühendisleri, gerek komisyon çalışmaları gerekse de örgütlenmeye yönelik çalışmalar yaparak meslektaşların bir çatı altında bir arada tutulmasını sağlamaya çalışmıştır.

1980‘li yılların başlarından 1990‘lı yıllara gelindiğinde gerek örgütlenmede yaşadığımız sürekli ivme kazanma olgusu gerekse mesleğimiz ile ilgili konularda ülke genelinde uygulandığını gözlediğimiz tutarsız ve yanlış politikalar, bu sürece daha yoğun katkı koyma konusunda itici güç olmuştur. Bu koşullarda Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altında ÇMO‘nun kurulması yönünde adımlar atılmış. Talebimiz TMMOB 32. Olağan Genel Kurulu‘nda görüşülmüş ve 23.05.1992 günü ÇMO‘nun kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Odamız kurulduktan yaklaşık 7 yıl sonrada 1999 yılının 10. Ayında da ÇMO Mersin temsilciliği Mersin‘de yaşayan aralarında benim de bulunduğum 16 çevre mühendisinin girişimiyle kurulmuştur. O dönem 3 şubemiz ve 9 temsilciliğimiz vardı. Şu anda 7 şubemiz 12 temsilciliğimiz var. ÇMO yeni açılan şube ve temsilciliklerimizle büyümeye devam ediyor.

​18 yıldır kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdüren temsilciliğimiz bundan sonraki süreçte de şube olarak çalışmalarını daha da etkin bir şekilde sürdürecektir. 18 Yıllık süreç içersinde birçok arkadaşımız temsilcilik yönetiminde görev almıştır. Görev alan çalışmalarımıza katkı sunan tüm meslektaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.  

18 yılık süreçte Temsilciliğimiz mesleğimizi ilgilendiren mesleki uzmanlık alanımıza giren birçok konuda çalışmalar yapmıştır. Öncelikle kentimizde ve ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmış, raporlar hazırlamış ilgili kurum ve kuruluşlara sunmuştur. Ayrıca kamuoyunun dikkatini çekmek ve bilgilendirmek için basın açıklamaları yaparak. Önemli çevre sorunlarının çözümüne katkı sunmuştur. Mesleğimizi tanıtmak ve çevre bilincini artırmak için birçok panel, sempozyum, konferans ve kongreler düzenlenmiştir. 2 yılda bir düzenlenen ve ÇMO‘nın en önemli etkinliklerinden birisi olan Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresinin 4.sü Temsilciliğimizin sorumluluğunda Mersin de düzenlenmiş ve başarı ile sonuçlandırılmıştır. Meslektaşlarımız içinde eğitimler düzenlenmiştir. Mersin Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de öğrenci üyelerimizin aktif katılım ve sorumluluğunda yapılan geleneksel hale getirdiğimiz ve geçtiğimiz aylarda 5.sini düzenlediğimiz Çevre Kongresi‘dir. Ayrıca mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında Çevre Müh. Çalışma alanlarının artırılması konusunda görüş ve önerilerimiz genel merkezimize iletilmiştir

2002-2006 yılları arasında Temsilciliğimiz ilimizde faaliyet gösteren 15 meslek odamızın oy birliği ile TMMOB Mersin İKK SEKRETERLİGİ görevini yürütmek üzere seçilmiştir. Bu dönemde de meslek odalarımızla birlikte kent sempozyumları başta olmak üzere ortak birçok etkinlik yapılmıştır. Ayrıca Yaşadığımız kentin sorunları ile ilgili,mesleki uzmanlık alanlarımızı ilgilendiren konularda raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar zaman zaman Kamu oyu ile paylaşılarak ilgili kurum Ve kuruluşlara sunulmuştur.

Çevre sorunlarının çeşitlenerek arttığı günümüzde Çevre mühendislerine ve ÇMO sına çok önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Genel merkezimiz ile şube ve temsilciliklerimizde görev alacak meslektaşlarımızın bundan sonraki süreçte oda çalışmalarına önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Uzun yıllar aktif olarak sürdürdüğüm temsilcilik görevim sırasında birlikte görev aldığım bütün meslektaşlarıma, oda çalışmalarına yapmış oldukları katkı ve emekten dolayı teşekkür ediyorum. Kurucu şube başkanı olarak genel kurulla birlikte görevimi tamamlıyorum. Yönetime aday olmadığımı belirtmek istiyorum. TMMOB 44. Dönem Genel kurulunda TMMOB yüksek onur kurulu üyesi olarak seçilmiştim. Yüksek onur kurulu üyesi olarak TMMOB‘ye ye hizmet etmeye devam edeceğim.

Bundan sonraki süreçte genç yetenekli deneyimli bilgi birikimli meslektaşlarımızın oda çalışmalarını daha ileri noktalara taşıyacaklarına inancım sonsuzdur. Bu vesile ile şube yönetimine seçilecek arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum. Genel kurulumuzun Odamız için hayırlı olmasını diliyorum.

​                Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi 1. Olağan genel kurulunda söz alan yeni dönem Mersin şube başkanlığına aday olan Sinan CAN yeni dönemde çalışma ilkeleri ve prensipleri hakkında düşüncelerini belirtti.

Günümüz dünyasında özellikle yaşadığımız coğrafyada nüfusun artması teknolojinin gelişmesi ve yatırımların artmasıyla birlikte çevre kirliliklerinde gözle görülür bir artış olmuş ve buna paralel olarak ise kentlerde çevre tahribatlarına karşı çevre duyarlılığı zaman ile artış göstermiştir. Nitekim biliyoruz ki, çevre kirlilikleri ile birlikte bozulan çevre sağlığı doğrudan canlı ve insan yaşamına etki etmekte, ileri düzeyde sağlık ve ekolojik problemleri beraberinde getirmektedir. Bu noktada çevre mühendislerinin kent düzleminde farklı noktalarda farklı görevler almaları, mesleklerini icra etmeleri bozulan ya da bozulması muhtemel olan çevre sağlığı ve problemleri konularında mesleki, teknik ve bilimsel uygulamalarını gerçekleştirmeleri son derece önem arz etmektedir.

Mersin özelinde son yıllarda gerçekleşen yatırımlar ve gelişmeler çevre problemlerini ve tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Mersin farklı alanlardaki farklı yatırımların yoğun uygulanıp, hızla gelişmesi öngörülen bir kent konumunda olup Mersin de çevre tahribatının gözle görülür noktada olması olası bir durumdur. Bir önceki yönetimde bulunduğumuz süre içerisinde kent düzleminde üstlendiğimiz misyon gereği çevre mühendisliği çalışma alanlarına giren çevre yönetimi/teknolojileri kararları noktasında davet edildiğimiz ve gerçekleşmesini önerdiğimiz birçok toplantı, kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılarak görüşlerimizi belirtip raporlarımızı sunmuş bulunmaktayız. Yeni şube yönetimimiz de ise Mersin ve çevre iller ile ilgili teknik ve bilimsel verilerle söz söyleyebileceğimiz her konuda katılımcı bir anlayışla katkı sağlayarak hiçbir toplumsal, sosyal ve ekonomik kaygı gütmeden mesleki ilkeler ve sorumluluklar doğrultusunda görüşlerini belirtecektir.

Çevre mühendislerimizin farklı alanlarda çalıştıkları bölgelerde istihdam nitelikleri ve çalışma koşulları son derece önem arz etmektedir. Çevre mühendislerinin Türkiye‘de ve Mersin‘de şu anki potansiyelden daha fazla çalışma alanlarında olması gerektiğinin farkındayız ve bu ülke politikasına paralel olarak zaruri bir ihtiyaç halini almıştır. Çevre mühendisleri gerek kamu ve belediyelerde gerekse özel sektörde daha fazla yer edinmeli, çevre kirliliği ve sorunlarına doğrudan müdahale edip çözüm üreten birinci el olma noktasında olmalıdır. Şube yönetimi olarak dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisinin de bu olduğu kanısındayım.

ÇMO Mersin il temsilciliği ve şube kurucu başkanlığını yürüten ve bulunduğu görevi gençlere ve deneyimli meslektaşlarına devretmekte hiç tereddüt etmemiş olan Sn. Zehra KORKMAZ‘a katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür eder ve ayrıca desteklerini hiç üzerimizden esirgemeyen meslektaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Devraldığımız bu görevi Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yönetim kurulu olarak mesleğimize yakışır, ilkeli bir çalışma anlayışıyla ileri noktalara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak ise ‘gerçeklik‘ vurgusu yaparak düşüncelerimi sonlandırmak istiyorum. ‘Gerçeklik‘ insanın doğuş hali, saf halidir. ‘Gerçeklik‘ sabit bir makam değil, nasip olunan bir ‘hal‘ dir. Toplumumuzun kültüründe ‘Gerçeklik‘, kelam sahibi ve ruhsal olanın tezahür ettiği yerdir. İnsanlığın doğuş hali, en saf hali olan ve ruhsal olanın tezahür ettiği noktada kişisel ve mesleki sorumluluklarımı bilerek çevre temalı bu savunmayı yapmak en anlamlı görevlerden biri olacağına inanıyorum.

Katılımlarından dolayı TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu üyelerine, tüm meslektaşlarımıza ve diğer katılımcılara sonsuz teşekkür eder saygılarımı sunarım.

                10 Aralık Pazar günü Mersin Şubesinde yapılan Seçime tek liste ile gidildi. Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim kurulu üyeliğine şeçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak görev Dağılımını gerçekleştirip görevlerine başlamışlardır.

 

 

 

 

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim kurulu üyeleri

 

Asil Üyeler:

 

Şube Başkanı: Sinan Can

Sekreter: Fatma Suna PEKEL

Sayman: Osman BUCAK

Üye: Gülpınar TÜRKOĞLU

Üye: Hasan ATEŞ

Üye: Yasin ÖZAY

Üye: Yağmur ERGÜN TEZEL

 

Yedek Üyeler:

Aslıhan GÜCEK

Sönmez IŞIK

Filiz GÜNAYDIN

Serdar HARMANYERİ

Özgür ÇAĞLAR

Nazikcan Ece GÜLER

ALİ ŞAHİN

 

 

Okunma Sayısı: 85