TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB REFERANDUMDA `HAYIR` DİYOR.

Tmmob Başkanı Emin KORAMAZ`ın katılımıyla 25.03.2017 Cumartesi günü saat: 17:00`de Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarihi Bina`da `Anayasa değişikliği ve Referandum` konulu bilgilendirme toplantısı ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kocaeli Şube 27.03.2017 (Son Güncelleme: 27.03.2017 17:41:00)

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Züber Akgöl, Bahattin Şahin, Cengiz Göltaş, Mehmet Besleme, Kemal Zeki Taydaş, Turhan Tuncer, CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri, Oda Şube Yönetim Kurulları ve Temsilcileri, Kocaeli eski milletvekilleri Bekir Yurdagül, Ali Haydar Koncai CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, KESK‘e bağlı sendikaların başkanları, ve TMMOB‘a bağlı odaların yönetim kurulu yeleri eşlik etti.

 

Programın açılış konuşmasını KOCAELİ İKK Dönem Sözcüsü Ünal ÖZMURAL yaptı,  basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurlu Başkanımız Emin Koramaz okudu.

                        REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ

Ülkemizin yönelimini, halkımızın ve mesleğimizin geleceğini belirleyecek Anayasa değişikliği referandumuna gün geçtikçe yaklaşmaktayız.

Meclisteki görüşmelerin başlamasından günümüze kadar birçok gerilim yaşanmış, bu süreçte bizim de içinde olduğumuz ayrı ayrı Emek ve Meslek Örgütleri, Demokratik Kuruluşlar ve Barolar görüşlerini dile getirmiştir. Halkımız, Anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete sürüklenmek istendiğini çok açık şekilde anlamıştır.

Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında, antidemokratik koşullarda yürütülmektedir. Devlet olanakları ile Evet mitingleri düzenlenirken Hayır çalışmaları Valiliklerce keyfi olarak yasaklanmakta ve engellenmektedir. Hayır çalışması yapanlar terörist, vatan haini gibi suçlamalarla karalanmakta, bizzat iktidar temsilcileri tarafından hedef gösterilmektedir.

Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları ortaya koyan; bu ülkenin kaynaklarına, varlıklarına sahip çıkan; bunun için demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB geçtiğimiz günlerde hedef alınmıştır. İktidarın ikiyüzlü demokrasi oyunu bir kez daha sahnelenmiştir. TMMOB`un "Hayır" kampanyasına karşı iktidar eliyle bir protesto organize edilmek istenmiştir. Bilinmelidir ki, iktidarın güdümü altında taşınan, Enerji Bakanlığı`nın da aralarında olduğu kamu kurumlarında "zorunlu görevlendirmelerle" TMMOB önüne getirilmeye çalışılan bir grubun tek elden çıkma sözde protestosu; bu ülkenin üreten, düşünen ellerini temsil eden mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesini susturamaz.

TMMOB tarafından herhangi bir çağrı yapılmamış olmasına rağmen provokasyon yapılacağı duyumu üzerine örgütüne sahip çıkmaya gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları Birlik binamız önünde toplanarak bu anlayışa gereken cevabı vermiştir. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak susmayacağız; meslek örgütlerimiz olan Odalarımız ve TMMOB susmayacaktır!

Toplumdan ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan ayrılamayacak bir parçayı oluşturan mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu Anayasa değişikliğinden doğrudan etkilenecekleri açıktır. Bu etki yalnızca siyasal alanı kapsamayacaktır. Zaten siyasal alanda, hele Anayasada yapılacak değişiklikler; toplumun tüm yaşam alanları üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları bu ülkede yaşamakta; bu ülkede alın teri dökmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının; iş ve yaşam alanlarıyla ilgili alınan her karar siyasidir ve elbette bizler de bu duruma karşı siyasal bir duruş sergileyeceğiz. Demokrasinin en temel özelliği olan özgür irade, düşünceyi ifade özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu hakkı kimse elimizden alamaz.

Hayır seçeneği iktidarın baskısı altında olmasına rağmen giderek büyümekte, korku rüzgarı bu defa tersine esmektedir. Yıllarca baskı ve korku ile halkı terbiye etmeye çalışanlara yanıt Hayır ile verilmektedir. Sanal düşmanlar, gerçek dışı hikayeler, manipülasyonlar ve provokasyonlar tutmamaktadır. Edirne`den Kars`a ülkenin her karışı Hayır sesi ile yankılanmaktadır.

TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerimiz başta olmak üzere halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için tüm gücü ile çalışmaktadır. Referandumda oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek tek bir gerekçe dahi yoktur.

Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisinin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?

Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?

Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı`nın partili olması/parti başkanı olmasına ve tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına Evet mi diyeceğiz?

Yargının tamamen Cumhurbaşkanı`na bağımlı olmasına Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı`na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve tüm yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, "bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünün ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diyeceğiz?

Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının almasına Evet mi diyeceğiz?

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.

Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan, gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz otomobilden kullandığımız iş makinalarına kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı olacaktır.

Tüm üyelerimizi ve halkımızı ülkemizin aydınlık geleceği için demokratik kuruluşlara sahip çıkmaya, provokasyonlara karşı bir arada durmaya ve bu kuruluşların sesini kısacak Anayasa değişikliğine geçit vermemeye çağırıyoruz.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR `ı büyütmeye çağırıyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 29
Fotoğraf Galerisi