TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ŞUBE BAŞKANIMIZ SAİT AĞDACI TARAFINDAN, SÜMER EĞİTİMİNLERİMİZLE İLGİLİ BASIN AÇIKLMASI GERÇEKLEŞTİRDİK....
Kocaeli Şube 01.12.2016 (Son Güncelleme: 01.12.2016 11:38:37)

Şube Başkanımız Sayın Sait Ağdacı tarafından Sümer (ÇMO Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından gerçekleştirilen eğitimlerimiz hakkındaki açıklaması aşağıdadır.

 

 

ÇMO da eğitim seferberiği TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 84 farklı başlıkta eğitim düzenleniyor. 2011 yılında 20 kişi olan eğitmen kadrosu günümüzde 120‘nin üzerinde olurken eğitim gören kişi sayısı toplamda 13 bini buldu İşçi çalıştıran tüm kurum ve kuruluşların elemanlarının yasa gereği sertifikalan olmasının gerektiğini belirten ÇMO Başkam Sait Ağdacı, "Odamız bünyesinde 84 adet eğitim verilmektedir. Alanında donanımlı eğitmen kadromuzla eğitim hizmetimizi sunmaktayız. Tüm kurum ve kuruluşlar çalışanlarının eğitimleri için odamızla irtibata geçebilirler" dedi.

EĞİTMEN KADROSU 120‘NİN ÜZERİNDE ÇMO‘nun verdiği eğitimlere dair açıklamalarda bulunan ÇMO Başkam Sait Ağdacı, "ÇMO bünyesinde eğitmen kadrosu 2011 yılında 20 kişiyken bugün itibariyle bu rakam 120‘nin üzerine çıkmış durumda. ÇMO olarak eğitmenlerimizi, eğitim konularına hakim ve bu konulardaki yeterlilikleri ileri düzeyde kişilerden seçiyoruz. Odamızda eğitim gören kişi sayısı 13 bin kişiyi bulmuştur. Bugün itibariyle yıllık eğitilen kişi sayısında 2 bin eşiği aşılmıştir.Odamız çoğu şube ve temsilcilikleri bünyesinde çeşitli büyüklüklerde eğitim salonları mevcut olup, eğitimler talep üzerine personelinin eğitim görmesini isteyen şirketlerin kendi salonlarında da gerçekleştirilebilmektedir" şeklinde konuştu.

GÜNCEL EĞİTİMLER ÇMO bünyesinde verilen güncek eğitimler: Çevre Yönetim sistemleri temel eğitimi, sera gazı emisyonu hesaplama yöntemleri bilgilendirme eğitimi, kalite yönetim sistemleri temel eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi,LPG Otogaz istasyonları sorumlu müdür eğitimi (3 Gün), iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme ve derecelendirme eğitimi, çevresel risk değerlendirme eğitimi,dolum tesisleri ve otogaz istasyonları sorumlu müdürlük eğitimi,otogaz istasyonları sorumlu müdür eğitimi (5 Gün), Arıtma tesisi ve altyapı sistemlerinde iş sağlığı güvenliği eğitimi,dolum tesisleri ve otogaz istasyonları zorunlu müdür eğitimi,bilgi güvenliği yönetim sistemi farkındalık ve uygulama eğitimi

MEVZUAT EĞİTİMLERİ Çevre mevzuatı eğitimi, çevre denetim yönetmeliği/çevre izinleri eğitimi, entegre atık yönetimi eğitimi, atık yönetimi eğitimi, tehlikeli ve özel atıkların yönetimi eğitimi, çevresel etki değerlendirme eğitimi, kamulaştırma davalarında bilirkişilik eğitimi, ambalaj atıkları yönetimi eğitimi, kentsel ve evsel atıkların yönetimi eğitimi, çevre denetimi yönetmeliği ve uygulamaları eğitimi, madencilik faaliyetlerinde çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları ve patlatma eğitimi, tıbbi atik personeli bilgilendirme eğitimi, çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ve E-ÇED uygulamaları, çevre kanunca alınması gereken izin lisans ve tehlikeli atik beyan sistemi ve atik hareketleri eğitimi.

TEKNİK EĞİTİMLER Atiksu arıtma tesisleri tasarım ve işletim esasları eğitimi, atıksu çamurlarının bertarafı eğitimi, kati atik tesisleri işletmesi eğitimi, havuz işletmeciliği eğitimi, netcad coğrafi bilgi sistemleri eğitimi, netcad içme suyu ve aat proj elendiıme eğitimi, A-1 tip temel eğitim ve saha ölçümleri sertifika eğitim programı, A-2 tipi mühendislik akustiği sertifika eğitim programı, içme suyu arıtma tesislerinin tasarım ve işletim esasları eğitimi, emisyon ölçüm kuralları ve raporlanması eğitimi, atiksu arıtma tesisi işletilmesi ve karşılaşılan işletme sorunları, Ulaşım sektörü gürültü haritalama sertifika programı, koku kontrolü mevzuatı ve uygulamaları eğitimi, Atik su arıtma tesisi işlet personeli bilgilendirme eğitimi,arıtma tesisi işletmeciliği eğitimi, madencilik sektörü çevre mevzuatı uygulamaları eğitimi

AB EĞİTİMLERİ Hava kalitesi modeli eme eğitimi, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması eğitimi,sürekli emisyon ölçüm sistemleri eğitimi, Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik, Sera gazları emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanması ve rapor edilmesi kılavuzu tanıma ve sera gazlan emisyonlan hesaplanması temel eğitimi.

DİĞER EĞİTİMLER Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı eğitimi, LPG yetkili işletme personeli eğitimi, LPG eğitici eğitimi, Biyosidal ürün uygulayıcı eğitim programı, yeşil yıldız (Çevreye duyarlı konaklama tesisibelgesi) eğitimi, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması, bilgisayar destekli teknik çizim eğitimi, Proje yazma eğitimi, coğrafi bilgi sistemleri temel eğitimi, MS2010 ile proje yönetimi, atiksu antma tesisi operatörü bilgilendirme eğitimi, içme suyu arıtma tesisi operatör eğitimi, Epanet 2.0 ile içme suyu şebekesi hidrolik modellemesi eğitimi.

 

Haber Video Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Oob4o7xV7B0

Okunma Sayısı: 67
Fotoğraf Galerisi