TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Kocaeli Şube 26.09.2016 (Son Güncelleme: 26.09.2016 14:00:32)

Eğitim Adı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih

  7 Ekim 2016

Saat

09:00 – 18:00

Eğitim Verileceği Yer

Kocaeli Sivil Toplum Merkezi ( 6 Nolu Salon)

Fuar içi / Göl Kenarı

Eğitmen Bilgileri

FATMA TURHAN ÖZTÜRK / B SINIFI İSG UZMANI

DR. YİĞİT ÖZDOĞAN / İŞ YERİ HEKİMİ

Eğitimin İçeriği

 

 

50 kişiden az personeli olan ve  "az tehlikeli" sınıftaki  firmaların İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi yada Ortak Sağlık ve Güvenlik  Birimlerinden  hizmet alma yükümlülüğü ertelenmiş olsa da personellere eğitim verme zorunluluğu geçerliliğini korumaktadır. Personellere verilmesi gereken asgari 8 saat olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin odamız tarafından verilmesi planlanmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi;  28648 sayılı 15.05.2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesine göre EK-1 de belirtilen eğitim konularını kapsamaktadır.

 

EK-1

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

 

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

 ı) Tahliye ve kurtarma

 

Eğitim sonrası katılımcılara ölçme değerlendirme kapsamında sınava tabi tutulacak olup, sınavı kazananlar için eğitim katılım sertifikası düzenlenecektir.

 

Katılımcı Sayısı

30 Kişi

Eğitim Ücreti

Katılım ücreti  30.00 TL –

 

  Eğitim ücretini Türkiye İş Bankası Merkez  Şb: 

  2400 – 1899008

IBAN :  TR150006400000124001899008 hesabına ya da elden şubemize yatırabilirsiniz.

 

  NOT I : Eğitime katılım için  5  Ekim  2016  tarihine kadar ön kayıt   

  yaptırılması ve  5 Ekim 2016 tarihine kadar eğitim ücretlerinin yukarıda  

  belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.

NOT II: Eğitim Yönetimi Talimatı gereği Eğitime ön kayıt yaptırmak için eğitim bedelinin en az % 30‘unun peşin ödenmesi gerekmektedir. Katılımcı eğitime katılmazsa ödenen bedel iade edilmez

  Eğitim ücretini 5 Ekim 2016 Tarihine kadar yatırmayanların ön kayıtları   

  dikkate alınmayacaktır.

Eğitim Ücretine Dahil olanlar:

·         Ders Notları

·         İkramlar

·         Katılım Sertifikası

İletişim Bilgileri

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Körfez Mah. Yüce Rıfat Sok. No:67/1 İzmit /KOCAELİ

TEL: 0 262 323 62 73 -  0 530 143 96 84

E-POSTA : cmokocaeli@cmo.org.tr  

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 433